registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách

Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE

Variabilní symbol: 5124012
Datum konání: 27.2.2024 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tereza Palánová
 • Mgr. Tereza Palánová je ředitelkou Domova Mladá, příspěvkové organizace v Milovicích.
 • Od roku 2018 působí jak gestor kvality péče; Deinstitucionalizace služeb o duševně nemocné - agenda zaměřená na restrukturalizaci systému kvality a lidských práv v oblasti psychiatrie na MZ ČR.
 • Na MPSV působila jako zaměstnanec odboru sociálních služeb - gestor kvality péče.
 • Pracovala v řadě organizací zaměřených na sociální péči na pozicích manažer sociální péče, osobní asistent lidí s postižením, sociální pracovník konzultant atd.
 • Absolvovala řadu zahraničních stáží ve vybraných zařízení služeb sociální péče (Dánsko, Velká Británie).
 • Má přímé zkušenosti s procesem komunitního plánování, řízením většího týmu, s výkonem inspekce kvality sociálních služeb, zkušenosti se vzděláváním v oblasti kvality služeb, zkušenosti s hodnocením projektů ESF - OPRLZ, dotací MPSV na poskytování sociálních služeb a dotací Probační a mediační služby ČR atd.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Tento vzdělávací program se zaměřuje na změny, které souvisejí se zákonem o sociálních službách. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice, neboť pro svoji kvalifikaci musí znát zákon o sociálních službách. Účastníci se seznámí s dopady jednotlivých změn a v průběhu vzdělávání se lektorka zaměří více na jednotlivá témata např. posuzování stupně závislosti, kontrola využití příspěvku, smlouvy, úhrady, detence.
 
Obsah programu na osvědčení: aktuální změny zákona a jeho dopady na jednotlivá témata: stupně závislosti, smlouvy, detence, úhrady, kontrola využití příspěvku
 
Druh programu: základní
Cíle kurzu:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu: - je seznámen s dopady jednotlivých změn; - mezi specifická témata, na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení; kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti; vymezení schopností zvládat základní životní potřeby; dva instituty zvýšení příspěvku na péči; kontrola využití příspěvku na péči;příspěvek na péči v rámci EU; aktuální změny - náhled a teze k chystaným změnám; smlouvy; úhrady; inspekce.
Program:

Úvod

 • Představení lektora, účastníků, vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.

2. Zákon o sociálních službách - dopady jednotlivých změn

 • Aktuální změny.

3. Zákonem o sociálních službách podrobněji

 • Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení.
 • Kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti.
 • Vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby.

4. Zákonem o sociálních službách podrobněji (příspěvek na péči)

 • Dva instituty zvýšení příspěvku na péči.
 • Kontrola využití příspěvku na péči.

5. Zákonem o sociálních službách podrobněji (smlouvy)

 • Smlouvy a jejich specifika (podpisy, dodatky, valorizace), kdo a kdy podepíše, co má být obsahem.
 • Úhrady včetně praktických ukázek.

6. Zákonem o sociálních službách podrobněji (detence)

 • Detence v sociálních službách (vč. dosavadních zkušeností z praxe).

7. Zákon o sociálních službách - navrhované změny

 • Připravované změny: důvody změn, možné dopady, kde navrhované změny najít, proces schvalování (ve které fázi je).

8. Závěr

 • Vyhodnocení vzdělávání, evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).