registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení poradenského rozhovoru

Variabilní symbol: 5124017
Datum konání: 1.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
  •  Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu. Více jak 7 let působila též jako konzultantka pro klienty Národní linky pro odvykání.
  • Teoreticky vychází ze systemického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
  • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. na webových stránkách časopisu Sociální práce.
  • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0370-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Poskytování sociálního poradenství stojí jak na konkrétních znalostech sociálních pracovníků, tak také na schopnost tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Zároveň sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách v rámci své práce, a tedy i poradenského rozhovoru mají pracovat s podporou, posilováním klientových kompetencí a odpovědnosti. V kurzu, jenž teoreticky vychází ze systematického přístupu, se podíváme na rozhovor jako celek, rozlišíme jeho jednotlivé fáze a budeme se zabývat tím, jakým způsobem lze na úrovni komunikace v rozhovoru intervenovat jak v oblasti pomoci, tak v oblasti kontroly. V kurzu se zaměříme jak na techniky typu naslouchání, kladení otázek, tak na to, jakým způsobem lze vytvořit a formulovat intervenci.
 
Obsah programu na osvědčení: rozhovor, klíčové prvky, klíčové prvky vedení rozhovoru
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Kurz poskytuje profesionálům důležitou oporu při vedení rozhovorů s klienty: pracovníci se po jeho absolvování budou orientovat v jednotlivých fázích rozhovoru, znát celkovou strukturu rozhovoru a rovněž základní techniky, jimiž lze reagovat na různé situace, jež se v rozhovoru mohou vyskytnout. Důležitým prvkem kurzu je příprava na vytvoření závěrečné intervence, neboli toho, co chceme říci klientům na závěr rozhovoru, když naším záměrem je zdůraznit žádoucí klientovo chování, ale zároveň nechceme přebírat odpovědnost tam, kde nám to nepřísluší.
 
Účastník:
- dokáže rozlišit fáze rozhovoru a hlavní úkoly, na niž v tu chvíli je potřeba pracovat
- dokáže rozlišit pomoc od kontroly a pružně přizpůsobovat způsoby vedení rozhovoru
- dokáže rozhovor nejen uzavřít shrnutím probíraných otázek či témat, ale i vytvořením závěrečné intervence formou doporučení či komentáře
Program:

1. Úvod

  • Zahájení, seznámení, představení kurzu, lektorky a účastnků, zjištění i očekávání.

2. Rozhovor

  • Rozhovor jako celek (kontruktivní rozhovor) a jeho kontext (pomoc a kontrola).

3. Klíčové prvky rozhovoru

  • Klíčové prvky rozhovoru - aktivní naslouchání.

4. Klíčové prvky vedení rozhovoru

  • Klíčové prvky vedení rozhovoru - otázky, praktikování.

5. Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí, praktikování

  • Klíčové prvky vedení rozhovoru - formulace intervencí praktikování, modelování rozhovorů.

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).