registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Roční účetní závěrka a její schvalování

Variabilní symbol: 5123159
Datum konání: 5.12.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-514/2018 AK/VE-293/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnou cílové skupině aktuální informace k průběhu účetní uzávěrky, významu inventarizace pro správnost sestavené účetní závěrky, obsahu a rozsahu účetní závěrky a o průběhu schvalování účetní závěrky. Toto téma považujeme za důležité z hlediska zveřejňovaných informací a každoročně použitelné.

Program:

1. Platná legislativa k sestavení účetní závěrky za daný kalendářní rok
2. Inventarizace jako pro správnou účetní uzávěrky
3. Průběh účetní uzávěrky a typické uzávěrkové operace
4. Sestavení a složení účetní závěrky, příklady obsahu přílohy k účetní závěrce
5. Postup při schvalování účetní závěrky a přehled potřebných podkladů
6. Upozornění na nejčastější chyby z praxe - průběžně
7. Dotazy, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).