registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria

ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV

Variabilní symbol: 5123160
Datum konání: 7.12.2023 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V rámci sociální práce vznikají sporné případy mezi omezením člověka a pomocí, kterou člověk potřebuje. Sociální pracovník se pohybuje až na hraně trestního zákona, pokud nerespektuje názor svého uživatele. K nerespektování ale často dochází z neznalosti právního prostředí a také v situacích, kdy je s uživatelem či opatrovancem velmi složitá domluva pro jeho komunikační bariéry, duševní nezpůsobilost, neschopnost se rozhodovat apod. V rámci sociální práce se velmi třou zájmy uživatele/klienta, sociální služby, opatrovníka a rodiny. Co hrozí službě když zahájí nebo nezahájí detenci? Co je povinností opatrovníka, kdo všechno může službu kontrolovat, jak rozeznat uživatele, který ještě může dát výpověď, a který již nemá možnost sám službu ukončit? Vzdělávací program se je pokouší dát do souvislosti tak, aby pracovník byl schopen samostatného a odborného posouzení situace, která vzniká v jeho sociální službě. 

Obsah programu na osvědčení: základ posuzování životního minima a příjmů, příspěvek a doplatek na bydlení, schopnost samostatného a odborného posouzení situace

Druh: základní

Cíle kurzu:
Účastník bude schopen rozšířit pojem příspěvek a doplatek na bydlení. Bude schopen identifikovat sociální situace, které jsou vhodné k řešení formou sociální dávky. Bude schopen zhodnotit podklady dokládané k žádostem a laickým způsobem svým klientům vysvětlit, co a jak a proč dokládají. Účastník bude schopen zjistit dostatečné informace pro stanovení předběžného nároku na dávku a měl by být schopen odhadovat o jakou výši dávky by mohl klient žádat a v souvislosti s odhadem dávky by měl být schopen s klientem plánovat úroveň a rozsah jeho bydlení.
 
Program:

1. Úvod. Základ posuzování životního minima a příjmů

  • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.
  • Složení rodiny u společně posuzovaných osob, rozhodné období, životní minimum rodiny, posuzované příjmy (rozdíly mezi SSP a HN).

2. Příspěvek na bydlení

  • Podklady, trvalý pobyt, podmínky vlastnictví, nájmu příp. družstevního podílu, náklady, zpětné žádosti, příjmy, posudkové kritéria, výpočet, normativní náklady.

3. Doplatek na bydlení

  • Podklady, náklady, bydlení, na které není přiznán příspěvek na bydlení, příjmy, posudková kritéria, výpočet, normativní náklady, metodika, rozloha a úměrnost bydlení a nákladů, vyloučená lokality, opatření obce.

4. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuse, dotazování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).