registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané pro ochraně ZPF

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124028
Datum konání: 23.2.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Dominika Čermáková
 • Vše pro půdu z.s./All for Soil - odborný zemědělsko-environmentální konzultant a člen statutárního orgánu - spolek věnující se zeširoka ochraně půdy a vodnímu režimu v krajině. Výrazně spolupracuje s organizací Člověk v tísni, Českou rozvojovou agenturou, Českou geologickou službou.
 • Vyučuje na ČZU v Praze (předmět: protierozní ochrana půdy)..
 • Je spoluautorkou řady publikací.
 • Vykonává lektorskou činnost zaměřenou na protierozní opatření půdy.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

DOPORUČUJEME SI PŘINÉST NA KURZ VLASTNÍ NOTEBOOK, ABYSTE SI VŠE MOHLI PRAKTICKY VYZKOUŠET (není to podmínkou).

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit úředníkům a vedoucím úředníkům znalosti v oblasti veřejného registru půdy (LPIS) a jeho praktické využití při ochraně ZPF. Dále seznámení s dalšími mapovými aplikacemi související s ochranou ZPF.

Program:

1. Úvod do problematiky ochrany ZPF
2. Přehled aplikací a nástrojů ochrany ZPF
3. Veřejný registr půdy LPIS teoretická část

 • Obecné funkcionality
 • Stromeček vrstev
 • Panel nástrojů
 • Informační panel a vyhledávání

4. Veřejný registr půdy LPIS vyhledávání a praktická část
5. Mapové aplikace - geoportál SOWAC GIS

 • Protierozní kalkulačka
 • Monitoring eroze¨
 • Půda v mapách a číslech
 • E-katalog BPEJ
 • Bilance uhlíku (organická hmota)
 • Ostatní

 

6. Ostatní nástroje a aplikace použitelné při ochraně ZPF
7. Využití nástrojů v praxi a poukázání na bariéry společné zemědělské politiky při realizaci přírodě blízkých patření v zemědělsky využívané krajině
8. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).