registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana zemědělské půdy

zahrnuty aktuality a novelizace ze ZPF

Variabilní symbol: 5124029
Datum konání: 24.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eva Procházková
 • Studovala na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta životního prostředí, obor: Krajinné a pozemkové úpravy. 
 • V současné době pracuje v organizaci Vše pro půdu, z. s.
 • V roce 2011 absolvovala stáž: International Center for Land Policy Studies nad Training, Taiwan
 • Působila jako lektorka cvičení z předmětů "Ochrana půdy" a "Protierozní ochrana" v rámci doktorského studia na České zemědělské univerzitě v Praze.
 • Je spoluautorkou řady publikací týkající se ochrany půdy
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit  úředníkům a vedoucím úředníkům znalosti v oblasti výkonu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu ve vazbě na aktuální legislativu s oporou statistických dat o ZPF a příklady z praxe. 

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Půda a její funkce
 • Statistická data o ZPF
 • Hodnocení půdy v ČR

2. Legislativa a statistická data o ZPF
3. Nástroje ochrany ZPF

 • Kvantitativní ochrana
 • Kvalitativní ochrana
 • Aktuální legaslativa (zaměřeno na Vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí 240/2011)
 • Kompetence orgánů ochrany ZPF (obecní úřady, obce s rozšířenou působností)

 

4. Aplikace k ochraně ZPF

 • Monitoring eroze, Protierozní kalkulačka
 • Praktické ukázky

5. Informační portály o půdě v ČR, příklady z praxe
6. Závěr, dikuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).