registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů

Variabilní symbol: 5124037
Datum konání: 30.1.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Babšická

Od r. 2006 OSVČ převážně jako lektor seminářů s problematikou živnostenského zákona a souvisejících předpisů. Od roku 1995 do r. 2005 lektor IVS MV ČR a zkušební komisař. Souběžně lektor několika vzdělávacích agentur pro oblast živnostenského podnikání až do současné doby.

Autorka komentáře k živnostenskému zákonu (Bova Polygon), k zákonu o regulaci reklamy - v letech 1996 -2001.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 Cílem kurzu je seznámit účastníky s platnou legislativou v oblasti živnostenského podnikání.

Program:

1. Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování
2. Návaznost všeobecných podmínek na občanský zákoník
3. Živnostenské oprávnění právnických osob a návaznost živnostenského zákona na zákon o obchodních korporacích
4. Překážky provozování živnosti
5. Podnikání zahraničních osob
6. Povinnosti podnikatele
7. Odpovědnost podnikatele za porušení povinností
8. Přestupky a jiná porušení zákona
9. Ukládání sankcí
10. Pozastavení provozování živnosti
11. Zrušení živnostenského podnikání
12. Zánik živnostenského oprávnění


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).