registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.

Variabilní symbol: 6124002
Datum konání: 16.1.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jiří Nowák
  • Vedoucí správního odboru, Magistrát města Havířova. V rámci výkonu své činnosti vykonává metodickou činnost a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silniční provozu na úseku zákona o silniční dopravě, pozemních komunikací, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, na úseku zákona o ochraně zdraví, zákona o návykových látkách, školství, zbraní a střetu zájmů. 
  • V letech 2008 - 2015 vedl metodická školení pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje na úseku dopravních přestupků, bodového hodnocení řidičů, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
  • Od roku 2014 - dosud, lektor vzdělávacího programu Správní řízení na úseku dopravních přestupků 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je získat a upevnit základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících. Současně si účastníci upevní znalosti související s aktuálními změnami v souvislosti s aktuální judikaturou.

Program:

1. Současná legislativa se zaměřením na aktuální změny zákon č. 250/2016 Sb.
2. Zákon o přestupcích - pojem přestupky,vztah k trestným činům, souvislost mezi přestupky řidiče a provozovatele vozidla, působnost zákona o přestupcích, přestupky mladistvých, sankce podle zákona o přestupcích

3. Zvláštní část zákona o přestupcích a otázky související

  • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • dopravní nehoda,
  • ostatní přestupky,
  • přestupky provozovatele vozidla a trestné činy

4. Řízení o přestupcích a otázky související

  • vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu a k dalším souvisejícím zákonů (příkaz na místě, příkazní řízení, pozbytí a vrácení řidičského oprávnění, vybírání kaucí, zadržení řidičského průkazu

5. Příklady z praxe (používané judikáty).
6. Závěr, diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).