registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami

Variabilní symbol: 6124018
Datum konání: 16.2.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz zprostředkuje účastníkům základní znalosti z oblasti diagnostiky, prevence a terapie duševních poruch u dětí a mladistvých se zaměřením na speciální problematiku vývojových období dítěte, sociálně klinickou  problematiku a specifické znaky komunikačních strategií s klienty a jejich rodinami. Účastníci získají základy diagnostické orientace v oblasti práce s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, porozumí základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a získají základy intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou skupinou klientů a jejich rodinami.

Obsah programu na osvědčení: základy diagnostické orientace, interveční a interpersonální kompetence pro týmovou práci s cílovou skupinou a jejich rodinami

Druh: základní

Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na získání základů diagnostické orientace v oblasti práci s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, na porozumění základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a rozvoj komunikačních, intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou skupinou klientů a jejich rodinami

 

Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, seznámení se s očekáváním a požadavky účastníků na obsah kurzu.

2. Vývojová období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu

  1. Vývoj období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu.
  2. Kojenecké a batolecí období, předškolní období, mladší a starší školní věk, dospívání.
  3. Rozvoj řečových a pohybových schopností, možnosti vyhodnocení aktuálního vývojového stavu klienta a volba odpovídajících strategií a přístup. 

3. Základy psychopatologie dětského a dorostového věku

  • základy obcné psychiatrie,
  • poruchy psychických funkcí, základní diagnostické okruhy z oblasti speciální psychiatrie,
  • ADHD, poruchy chování, poruchy vazby, afektivní poruchy dětského a dorostového věku, dětské neurózy, poruchy příjmu potravy, problematika závislosti.

4. Mutiaxiální diagnostika psychických poruch dětí a mladistvých

  • Multiaxiální diagnostika psychických poruch dětí a mladistvých a její další rozvoj v kontextu ICD 10, její role v oblasti sociální práce s klienty a jejich rodinami.

5. Diferencované přístupy a komunikační specifika

  • Diferencované přístupy a komunikační specifika při práci s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, sociální práce v kontextu komplexního terapeutického modelu.

6. Závěr - Diskuse, odpovědi na otázky účastníků.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).