registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů

Variabilní symbol: 6124019
Datum konání: 20.2.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová
Akreditace u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program si klade za cíl rozšířit znalosti úředníků a vedoucích úředníků ÚSC (zejména odborů rozvoje města a územního plánování), kteří se mohou podílet na tvorbě a projednávání strategických a dalších rozvojových dokumentů města i úřadu, jak v oblasti samosprávy, tak i v oblasti státní správy, a kteří v rámci svých činností např. organizují vypořádání majetkoprávních vztahů, před, v průběhu a po ukončení akce, zadávají projekty pro územní a stavební řízení, připravují a zajišťují soutěže všech stupňů dle platného zákona, ve styku s veřejností přijímají žádosti o změně územního plánu, zajišťují činnosti spojené s poskytnutím dotací nebo připravují a předpokládají materiály spojené s projednáváním aktérů, kteří se podílejí na regionální politice, a to na úrovni obce, města, příspěvkových organizací, významných zaměstnavatelů, občanů, podnikatelů, státních institucí tj. klíčových aktérů při veřejném projednávání těchto dokumentů. Předpokladem úspěšných strategických plánů, územních plánů, projektů atd. je mimo jiné kvalitní veřejná správa, erudování úředníci a existence systému projektového řízení a kvalitního procesního řízení. Součástí školení jsou i základní principy efektivní komunikace. Vzdělávací program umožní účastníkům vyzkoušet si netradiční techniky práce s veřejností, důraz bude kladen na sdílení a rozbor zkušeností a předání příkladů dobré praxe nejen z ČR, ale také ze zahraničí.

Program:

1. Přínosy a rizika zapojování veřejnosti

  • Varianty rozhodování a jejich důsledky, participativní plánování, uplatnění změn. Např. při projednávání strategického plánu města je přínosem sladění představ rozhodujících aktérů o cílech a způsobech rozvoje území, koncentrace na vybrané problémy a stanovení reálných cílů, zdrojů a záměrů. Zapojení veřejnosti dává strategickému plánu vyšší legitimitu. Přílišné zapojení veřejnosti může mít za následek zbrzdění a rozmělnění procesu přípravy.

2. Zásady efektivní komunikace zaměřené na cílovou skupinu

  • Cíle komunikace, postupy pro jejich dosažení, komunikační modely, interpretace sdělení, proč lidé většinou nesouhlasí, zpětná vazba a její zásady, co přináší otevřená komunikace. Veřejnost se nemá cítit opomíjena, má „morální právo“ se ke strategickému plánu, územnímu plánu vyjádřit. Komunikace má probíhat obousměrně – interaktivně (analýza, návrh projednávání, realizace) vs. jednosměrně – informace na webu, vývěskách, místním periodiku, veřejné prezentace.  

3. Jak pracovat s různými komunikačními typy

  • Komunikační triky a bariéry.
  • Předcházení a řešení konfliktů, win-win řešení. 

4. Jak zpracovat a realizovat úspěšnou Komunikační strategii

  • Analýza stakeholderů (aktéři, na něž působí dopady regionální politiky (na obecní úrovni např. občané, návštěvníci, podnikatelé), určení priorit v návaznosti na kapacitu, motivace ke spolupráci; budování a udržování partnerství, akční plán, vyhodnocení a aktualizace spolupráce.

5. Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí

  • Moderní techniky pro zapojování veřejnosti, aktivizace lidí ( např. geografické informační systému, tématické mapy, kartogramy, kartodiagramy, stuhová metoda (pentagram).
  • Závěr.

 

Bloky obsahují teoretickou a praktickou část, ukázky a nácvik příslušných dovedností a testy (např. „Sebehodnocení komunikačních dovedností“ a „Jaký jste komunikační typ“). Součástí jednotlivých témat jsou také příklady dobré praxe, které mohou úředníci odboru rozvoje města a územního plánování využít při tvorbě a projednávání plánů, projektů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).