registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Orientace v tématu duševních chorob a závislostí

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224010
Datum konání: 25.1.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na orientaci v tématu duševních poruch a závislostí, tedy zvládnutí, kategorizace, základních pojmů, dovednost rozpoznání symptomatiky a získání komunikačních dovedností a dovedností zacházení s lidmi s duševními potížemi a závislostí na návykových látkách. Účastníci získají informace týkající se doporučení vhodného způsobu péče a budou také poučení o možnostech jednání v případě agresivního chování ze strany klienta.

Obsah programu na osvědčení: orientace v tématu duševních poruch a závislostí, kategorizace, mapování problémů klienta, motivační rozhovory, duální diagnozy

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci budou znát rozdělení a mít představu o projevu různých druhů duševních ,poruch  způsobu jednání s lidmi, kteří jsou jejich nositeli, budou jim moci doporučit jim vhodný způsob péče. Rozpoznají rysy závislosti u svých klientů, budou umět s nimi o tomto problému hovořit a doporučit jim vhodnou péči či minimalizaci škod. Budou mít představu o vedení motivačního pohovoru , který vede duševně nemocného a  závislého klienta k lepší spolupráci na zkvalitnění vlastního života, budou také poučeni o možnostech jednání v případě agresivního chování ze strany klienta.

Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení korekce očekávání účastníků.

2. Základní rozdělení duševních poruch

  • Přiblížení jednotlivých skupin duševních poruch, princip rozdělení, projevy duševních poruch v obecné rovině.

3. Komunikace s člověkem se závažnější duševní poruchou

  • Komunikace s klientem s organickým duševním onemocněním, s psychózou (např. shizofrenií), poruchou nálady (např. bipolární afektivní poruchou).

4. Komunikace s klientem s méně závažnou duševní poruchou

  • Komunikace s klientem s neurotickými potížemi, poruchou přizpůsobení na stres, poruchami osobnosti.

5. Komunikace s agresivním klientem

  • Práce s agresivním klientem (příčiny a druhy agrese), sebeobrana, nedobrovolná hospitalizace.

6. Orientace v tématu závislostí obecně

  • Definice závislostí, příčiny a vývoj závislostí, druhy návykových látek a závislostí vůbec, craving.

7. Mapování problému klienta, směrování do vhodné péče

  • Komunikace se závislým, diagnostika, mapování problému, techniky prevence relapsu, systém, craving a zacházení s ním, systém péče o závislé.

8. motivační rozhovory

  • Seznámení s metodou motivačních rozhovorů, sloužící ke zvyšování vnitřní motivace klientů k práci na svém problému, kolo změny, nácvik techniky "relaxační naslouchání".

9. Duální diagnozy

  • Problematika spojeni obou problémů "závislosti i duševní choroby", kazuistiky klientů.

10. Závěr, prostor pro diskusi

  • Diskuse na téma práce a komunikace s duševně nemocnými a závislými klienty, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).