registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Příprava a výstavba bydlení v obci, developing obcí a měst

Variabilní symbol: 6124030
Datum konání: 11.4.2024 PŘESUNUTO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Martin Juřík

Martin Juřík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a celý svůj profesní život spojil s veřejnou správou, zejména samosprávami – obcemi a městy. Několik let vedl odbor kanceláře starosty města s pověřeným úřadem. K dnešnímu dni působí jako senior advokát a vedoucí oddělení obcí a měst v Advokátní kanceláři Petráš Rezek s.r.o. Současně jako externí lektor vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně a intenzivně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti zaměřené na činnost územně samosprávných celků.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-533/2023 AK/VE-252/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účelem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s veškerými procesy, které souvisí s výstavbou bydlení v obci či městě a s právní úpravou, která je pro problematiku stěžejní. Vzdělávací program by měl účastníky provést postupně veškerými fázemi, které s výstavbou bytů souvisí, od odkupu pozemků přes podepsání příslušných smluv (plánovacích, směnných, o zřízení věcných břemen a další) a samotnou výstavbu až po případný prodej či pronájem, a to včetně s tím spojených problémů vyskytujících se v praxi. Po absolvování by účastníci měli mít objasněno jakým způsobem provést a zrealizovat větší výstavbu rodinného či jiného bydlení v obci či městě. Účastníkům by mělo být posléze zřejmé, kdo, resp. jaký orgán, a jakým způsobem může o jednotlivých jednáních jako je odkup pozemků, směna, podpis smluv se stavební společností či podpis kupních, nájemních či jiných smluv rozhodovat. Stejně tak dojde k informovanosti o reálných problémech v praxi a k jejich možným řešením.

Program:

1. Úvod do tématu vzdělávacího programu

Vzdělávací program je nutné ze své podstaty rozdělit na dvě části, na část veřejnoprávní a soukromoprávní.

  • V soukromoprávní oblasti se budeme pohybovat především při debatě ohledně samotných smluv uzavíraných se stavebními společnostmi a vlastníky pozemků a v konečné fázi taktéž ohledně kupních či nájemních smluv na jednotlivé byty, domy či nebytové prostory. Stěžejním právním předpisem, který nám bude upravovat tuto soukromoprávní část je občanský zákoník, s jehož důležitými ustanoveními se účastníci během vzdělávacího programu seznámí.
  • Ve veřejnoprávní části se zaměříme především na pravidla, která se týkají fungování a pravomocí obce v dané problematice. Zaměříme se na to, kdo je z pohledu zákona o obcích oprávněný rozhodovat o výstavbě, podepisovat příslušné smlouvy a provádět další potřebné úkony související s celým procesem výstavby. Stěžejní roli zde budou hrát také další právní předpisy z oblasti veřejného práva – zejména stavební zákon a další.
  • Okrajově bude potřeba se v rámci vzdělávacího programu podívat i na péči řádného hospodáře, která je součástí jakéhokoliv nakládání s majetkem obce, především s tím nemovitým. Podíváme se tedy na to jak má takové péče vypadat a čemu se vyhnout, tak aby nedošlo k porušení této povinnosti.

2. Jak naplánovat výstavbu bytů
3. Schválení výstavby příslušným orgánem obce či města
4. Odkup pozemků
5. Smlouvy o dílo pro stavby
6. Kupní a nájemní smlouvy
7. Péče řádného hospodáře
8. Transparentnost výstavby
9. Další, závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).