registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Terénní sociální práce v praxi

Variabilní symbol: 5124054
Datum konání: 10.5.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Tomáš Pavlíček, DiS.
 • Vystudoval obor sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagocké a sociální.
 • V současné době vykonává činnost koordinátora Azylových domů pro muže a ženy v Charitě Olomouc.
 • V letech 2010 - 2017 působil na pozici koorinátora Terénního programu pro lidi bez domova v téže organizaci.
 • Dříve pracoval jako sociální pracovník, vedoucí divize Streetwork v o.s. Jaspis Kroměříž a jako kontaktní a terénní pracovník v Charitě Kroměříž.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem tohoto semináře je účastníkům přiblížit metody a techniky sociální práce. Seminář se zaměřuje na praktické aspekty výkonu terénní sociální práce v různých kontextech a s cílovými skupinami ve vyloučených lokalitách. Představuje praktické způsoby a techniky při kontaktování cílové skupiny a práci s ní v jejím přirozeném prostředí. Dále se pak zaměřuje na efektivní komunikaci s klienty v terénu a práci na změně. Prostřednictvím příkladů z praxe jsou účastníci seznamováni se specifiky, úskalími a možnými riziky práce s klientem v jeho přirozeném prostředí včetně možností prevence konfliktu a řešení těchto situací. Seminář se věnuje také tématu role a úlohy terénního sociálního pracovníka ve specifických situacích, etiky terénní sociální práce a nastavování a držení hranic při práci s klienty v jejich přirozeném prostředí.

Obsah programu na osvědčení: metody a techniky sociální práce, efektivní komunikace s klienty v terénu a práce na změně, role a úlohy terénního pracovníka

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent semináře se seznámí s praktickými technikami výkonu terénní sociální práce se zaměřením na oslovování a kontaktování cílové skupiny. Absolvent se si osvojí dovednosti v technikách komunikace s klienty v jejich přirozeném prostředí, včetně technik práce na změně. Absolvent rozvine povědomí o potenciálně rizikových či eticky problematických situacích při výkonu terénní práce a seznámí se s možnostmi, jak těmto situacím předcházet, případně jak je řešit.

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Terénní sociální práce

 • Role a úlohy terénního sociálního pracovníka.
 • Metody a techniky terénní sociální práce.
 • Výkon terénní sociální práce realizovaný obecními úřady.
 • Cíle komunitní sociální práce.

3. Specifika sociální práce s občanskou komunitou

 • Základní aspekty terénní sociální práce - individuální charakteristiky pracovníka, specifické charakteristiky prostředí a  charakteristika cílové skupiny.
 • Nesoulad „zakázek“ - výzvy a limity terénní sociální práce.
 • Jaké jsou možnosti vytvoření zázemí terénní práce jako základního předpokladu dobré kondice, ladění a  dobře odvedené práce pracovníka.

4. Specifika sociální práce ve vyloučených lokalitách

 • Hlavní rozdíly mezi komunitní sociální prací a terénní sociální prací.
 • Dvojúrovňovou sociální práce ve vyloučených lokalitách - práce s vyloučenou komunitou, práce s celou komunitou.
 • Romové v sociálně vyloučené lokalitě.

5. Závěr, diskuse

 • Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).