registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE

Variabilní symbol: 5124062
Datum konání: 25.4.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1640-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:
Kurz zprostředkuje účastníkům základní znalosti z oblasti diagnostiky, prevence a terapie duševních poruch u dětí a mladistvých se zaměřením na speciální problematiku vývojových období dítěte, sociálně klinickou problematiku a specifické znaky komunikačních strategií s klienty a jejich rodinami. Účastníci získají základy diagnostické orientace v oblasti práci s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, porozumí základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a získají základy intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou
skupinou klientů a jejich rodinami.
 
Obsah programu na osvědčení: základní znalosti z oblasti diagnostiky, prevence a terapie duševních poruch u dětí a mladistvých 
 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Kurz je zaměřen na získání základů diagnostické orientace v oblasti práci s dětmi a mladistvými s duševní poruchou, na porozumění základním pojmům z oblasti psychopatologie dětí a mladistvých a rozvoj komunikačních, intervenčních a interpersonálních kompetencí pro týmovou práci s touto cílovou skupinou klientů a jejich rodinami.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, seznámení se s očekáváním a požadavky účastníků na obsah kurzu.

2. Vývojové období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu

  • Vývoj období dětského věku a jejich specifika v sociálním kontextu.
  • Kojenecké a batolecí období, předškolní období, mladší a starší školní věk, dospívání.
  • Rozvoj řečových a pohybových schopností, možnosti vyhodnocení aktuálního vývojového stavu klienta a volba odpovídajících strategií a přístup.

3. Základy psychopatologie dětského a dorostového věku

  • základy obecné psychiatrie
  • poruchy psychických funkcí, základní diagnostické okruhy z oblasti speciální psychiatrie
  • ADHD, poruchy chování, poruchy vazby, afektivní poruchy dětského a dorostového věku, dětské neurózy, poruchy příjmu potravy, problematika závislosti

4. Multiaxiální diagnostika psychických poruch dětí a mladistvých

  • Multiaxiální diagnostika psychických poruchu dětí a mladistvých a její další rozvoj v kontextu ICD 10, její role v oblasti sociální práce s klienty a jejich rodinami.

5. Diferencované přístupy a komunikační specifika

  • Diferencované přístupy a komunikační specifika při práci s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, sociální práce v kontextu komplexního terapeutického modelu.

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).