registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

Variabilní symbol: 5124074
Datum konání: 2.5.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1414-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je určen odborníkům, kteří pracují s rodičovskými konflikty. např. soudcům, pracovníkům OSPOD, rodinných poraden, mediátorům. Cílem semináře je poskytnout účastníkům dostatečné informace o možnostech a výhodách spolupráce týmu odborníků zabývajících se rodičovskými konflikty a základních principech interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu. Důraz je kladen na vyjasnění rolí jednotlivých odborníků v duchu týmové spolupráce. Pozornost bude věnována skupinovému řešení problémů, optimální formě a struktuře spolupráce týmu při řešení rodičovských sporů. Seminář je orientován aplikačně a prakticky, to znamená, že ukazuje optimální fungování týmu na základě praktických příkladů spolupráce týmu při řešení rodičovských konfliktů.

Obsah programu na osvědčení: týmová spolupráce, konflikt v týmu, efektivní komunikace, rodiče a děti v době rozpadu rodiny, řešení konfliktů

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci získají informace o potřebách dětí a jejich rodičů v době rozpadu rodiny. Účastníci získají přehled o vzniku a vývoji interdisciplinární spolupráce ve světě, základních principech Cochemského modelu a současné situaci v ČR. Účastníkům budou představeny role, kompetence, právní a praktické nástroje jednotlivých profesí, které pracují a vstupují do rodičovských sporů o péči a výchovu nezletilých dětí. Účastníci se seznámí a osvojí si principy efektivní komunikace v týmu - jak komunikovat se členy týmu, jak zvládat negativní emoce a jak s nimi pracovat.

Program:

1. Úvod. Co to je týmová spolupráce

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.
 • Charakteristika dobrého týmu: role týmu, jak týmy fungují, úlohy členů týmu (Belbinův mode) a vztahy mezi jednotlivými členy. Tvorby týmu, vývoj týmu, dynamická rovnováha fungování týmu.

2. Konflikty v týmu

 • Postup řešení konfliktů.
 • Jak dosáhnout dohody.
 • Jak efektivně komunikovat v řízení.
 • Konsensuální rozhodování.

3. Efektivní komunikace v týmu

 • Možnosti komunikace mezi členy týmu.
 • Jak zvládat negativní emoce a jak s nimi pracovat.
 • Principy efektivní komunikace v týmu - techniky aktivního naslouchání, otevřená komunikace, bezpečné sdělování kritiky, stížnosti a poskytování zpětné vazby.
 • Zásady efektivního ocenění.
 • Vedení porad a jenání.

4. Rodiče a děti v době rozpadu rodiny

 • Jaká je pozice rodičů v době, kdy řeší úpravu poměrů dítěte v souvislosti s rozpadem rodiny.
 • Co je to rodičovská zodpovědnost.
 • Co rodiče potřebují v době, kdy řeší úpravu poměrů dítěte v souvislosti s rozpadem rodiny.
 • Jaké jsou potřeby dětí, jejichž rodiče se rozvádějí, rozcházejí.

5. Subjekty interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů. Závěr.

 • Přehled o kompetencích a možnostech jednotlivých odborníků, kteří se zabývají rodičovskými spory: soud, OSPOD jako opatrovník dítěte, jiné státní orgány (úřady práce, probační a mediační služba), advokáti. 
 • Ukončení, shrnutí, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).