registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky

ON-LINE

Variabilní symbol: 5224014
Datum konání: 9.2.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Markéta Vaculová, MBA
 • Supervizor, kouč, metodik standardů kvality v sociálních službách, konzultant na člověka i na řešení orientovaného přístupu v práci se seniory a s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, poradce pro pozůstalé. 
 • Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Mezi lety 2006 – 2013 pracovala v v sociálních službách na částečný úvazek + působila v business sféře jako regionální manager prodejních týmů. Od roku 2013 – dosud pracuje opět v sociálních službách, kde vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče. V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seznámení se specifickým fenoménem mezilidské komunikace - manipulativní komunikací a chováním - a s možnostmi, jak s ním ve svém profesním životě zacházet, abychom omezili jeho destruktivní působení. Účastníci se naučí rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasní si, proč mohou být účinné a jaké jsou možnosti obrany. U technik kontramanipulace zdůrazníme vždy obě strany - jak dosáhnout správného psychického vyladění pro účinnou sebeobranu i jak účinně reagovat, co říct či jaké opatření udělat. Prostor bude věnován také výměně zkušeností, případům z praxe a dotazům.

Obsah programu na osvědčení: manipulativní komunikace a chování, manipulativní techniky, rozpoznání manipulace, agresivní chování, strategie řešení konfliktu

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent získá vhled do problematiky mezilidské manipulace v komunikaci. Seznámí se s možnostmi rozpoznávání manipulativní komunikace a chování. Získá povědomí o principech, pravidlech a fázích zvládání manipulativního chování na profesionální úrovni. Získá vhled do komunikačních dovedností, jež jsou součástí konstruktivní sebeobrany, tzv. kontramanipulace. Naučí se vybrané strategie jednání s klientem s manipulativním chováním k zajištění efektivity při výkonu činností.

Program:

1. Jak spolu mluvíme - běžná, profesní a manipulativní komunikace

 1. Běžná, profesní a manipulativní komunikace.
 2. Zásady profesní komunikace.
 3. Pracovní role a její vliv na komunikaci a také na možnosti konstruktivní sebeobrany při setkání s manipulací v příkladech.

2. Emoční typologie a přesvědčování

 1. Nelze nekomunikovat - nechtěná verbální a neverbální manipulace v komunikace.
 2. Využití znalostí emoční typologie pro motivaci a přesvědčování.
 3. Jak zvýšit psychickou odolnost vůči manipulaci.
 4. Úvod do asertivity.

3. Rozpoznávání manipulace

 1. Jak rozpoznat manipulace, vybraný typ manipulace.
 2. Vědomá a nevědomá manipulace s lidmi.
 3. Záměrné ovlivňování emočního stavu v komunikaci za účelem dosažení neoprávněného prospěchu.
 4. Destruktivní manipulace.
 5. Co manipulátor říká a co tím myslí?
 6. Proč jsou manipulátoři úspěšní.
 7. Popis modelových situací.

4. Nejčastější manipulativní strategie v praxi

Druhy manipulací:

 • zmatení partnera na úrovni racionálního uvažování,
 • vyvedení z emoční rovnováhy,
 • získání poziční převahy,
 • neoprávněný požadavek,
 • citové vydírání,
 • neoprávněná kritika,
 • sabotování spolupráce,
 • snaha o koalici.

Konstruktivní zvládání těchto vybraných manipulativních útoků.

5. Agresivní a arogantní chování klientů

 1. Typologie podle motivace k agresivnímu chování (dominance, cholerický afekt, obranná agresivita, arogance, vyhrožování pomstou, frustrace, psychopatologie).
 2. Arogance a nízká hodnota ega.
 3. Účinná strategie zvládání pro vedení řízení či rozhovoru s klientem.

6. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací

 1. Základních pět strategií řešení konfliktů - odstupňování řešení.
 2. Techniky kontramanipulace: parafrázování, "odkrytí hry", odmítnutí neoprávněného požadavku, ignorování nekonstruktivní kritiky, protiotázky aj.
 3. Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací,
 4. Načrtnutí řešení vybraných případů z praxe.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).