registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Agresivní chování a možnosti práce s klienty

Variabilní symbol: 6224008
Datum konání: 21.3.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2490,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Problematika agresivity a agresivního chování u dětí a adolescentů je výrazný problém ve školských zařízeních a školách, zejména v zařízeních, kde se lze setkat s klienty s tzv. poruchami chování nebo i v institucích a na úřadech. Agresivní chování má základ ve frustraci a neuspokojených potřebách, např. z dětství vlivem vývojového traumatu, zanedbávání a dalších traumatických zážitků. Agresivita může být určitou formou chování namířeného proti ostatním nebo proti sobě. Tato strategie umožňuje skrývat svou vulnerabilitu. Odborní pracovníci jsou vystaveni krizovým a komplikovaným situacím a musí být připraveni na ochranu sebe a druhých. V rámci kurzu mi měli frekventanti získat rámec informací, možnosti intervencí a  měli by se orientovat, jak  zvládat krizové situace. Cílem workshopu bude nabídka informované intervence, praktické možnosti práce s klientem, sdílení dobré praxe,  možnosti prevence a vyhodnoceni rizik.

Cíle kurzu:

Informovanost o možnostech intervencí, rámec základních profesních pravidel a orientace se v kontextu agresivity a traumatu.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s tématem a účastníky.

2. Agresivita, definice

 • Agresivita, definice, faktory, gendrové rozdílnosti, příčiny.

3. Agresivita a souvislosti s traumatem, definice traumatu

 • Příčiny agresivního chování na bázi traumatu z dětství a různých forem, příklady z praxe.

4. Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie

 • Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie.

5. Spektrum emocí a reakcí, impulsivita

 • Spektrum emocí a reakcí, impulsivita.

6. Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese

 • Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese.

7. Trauma jako příčiny agresivního chování

 • Trauma jako příčiny agresivního chování.

8. Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe

 • Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe.

9. Závěr - závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).