registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence

Variabilní symbol: 6224011
Datum konání: 18.4.2024 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vysoká dostupnost konopí a konopných produktů zejména mezi mladistvými a mladými lidmi i seniory představuje benefity k léčebným účelům, ale i zdravotní, sociální, vzdělávací a trestně právní rizika. Diverzifikace využívání konopí vyžaduje základní orientaci při práci s klienty, kteří konopí užívají. Užívání konopí k léčebným i rekreačním účelům se řídí jasným legislativním rámcem, s kterým frekventanti kurzu budou seznámeni. Cílem kurzu je zvýšit informovanost o benefitech a nežádoucích efektech spektra využití konopí, seznámí se s metodikou krátké intervence, prevence a snižování rizik a trendech. Znalosti efektů konopí, kontextu vývoje trendů, podpoří rozšířit profesionální dovednosti komunikace a motivační dovednosti frekventantů. Rovněž frekventanti získají informace k připravované regulací konopí a dopadové studii. Frekventanti si také osvojí a naučí se základní postupu metodiky krátké intervence pro uživatele konopí.
Cíle kurzu:
Zvýšit informovanost a orientace o tématice užívání konopí u klientů služeb a nových trendech. Osvojení a naučení se základů rámce metodiky krátké intervence pro uživatele konopí. Upraveno: Osvojení a naučení se základů rámce metodiky krátké intervence pro uživatele konopí. Sociální pracovník se ve výkonu své činnosti se setkává s dvěma typy klientů a), klienti, kteří užívají konopí k rekreačním účelům mladiství (nezákonné užívání) nebo dospělí. Klienti mohou být v riziku rozvoje závislostí a sociální pracovním musí mít kompetence používat krátkou intervenci k prevenci rozvoje sociálních a zdravotních rizik. Také musí sociální pracovník poučit konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí. Druhým typem klientů, jsou osoby, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (chronické bolesti, onkologické onemocnění, neurologické nemoci apod.) mají předepsané užívání konopí k léčebným účelům. Pro sociálního pracovníka je nezbytné, aby měli dostatek informací o širokospektrálním využití kanabinoidů v konopí a v rámci poradenství, výchovné, vzdělávací preventivní činnosti, byli schopni v této oblasti poskytovat pomoci a sociální poradenství klientů a tím jim pomoci zlepšovat kvalitu života. 
Program:

1. Úvod

 • Seznámení s tématem, představení účastníků, očekávání.

2. Historie a současnost užívání konopí a využití terminologie

 • Konopí je jednou s nejstarších látek užívaných k léčbě nebo změněným stavům vědomí.
 • Současné užívání konopí je zejména k medicínským a rekreačním účelům globálně.
 • Terminologie a slang.

3. Klienti služeb a konopí

 • Dle výzkumných studií je konopí vysoce rozšířené mezi mladistvými, mladými lidmi i seniory.
 • Případové příklady soc. rizik a exkluze klientů.

4. Benefity a rizika užívání THC a CBO. Spektrum podpory klientů

 • Zdravotní efekty a vliv na chování klienta, nežádoucí účinky a sociální a trestně právní rizika.
 • Pacientský spolek nabízí podporu, informovanost.
 • Práva klientů sociálních služeb, dostupnost informací a poradenství.
 • Využití léčebného konopí u klientů se zdravotními problémy.

5. Kontext užívání konopí a dopady, trendy

 • Vývoj a užívání konopí k léčebným účelům v Evropě, ČR a světě.
 • Koncepty regulace nabízí významné trendy ve změně paradigmatu přístupu ke klientům.
 

6. Regulace konopí, dopadová studie

 • Regulace konopí v ČR je nastavena na třech pilířích: veřejného zdraví, kontroly a vymáhání práva, ekonomiky a trhu.
 • Regulace konopí je prioritní oblastí koordinace drogové politiky v rámci předsednictví ČR v EU.

7. Metodika a krátké intervence

 • Krátká intervence pro uživatele je metodika pro práci u lidí, kteří užívají nebo experimentují s konopím a dalšími produkty.
 • Jedná se o preventivní metodu zaměřenou na změny chování a zdravého životního stylu.
 • Frekventanti si osvojí základní postupy.

8. Závěr, evaluace

 • Shrnutí, diskuse, závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).