registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář

Variabilní symbol: 5224039
Datum konání: 18.4.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: On_line (MS Teams)
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek a upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou.

 

Program:

1. Struktura zákona o veřejných zakázkách

 • Základní pojmy - zadavatel, veřejná zakázka, druhy, předpokládaná hodnota, výjimky z působnosti zákona.
 • Zadávací řízení - druhy a podmínky použití, zvláštní postupy, finanční limity, lhůty, zadávací dokumentace, kvalifikace, výběr hodnotících kritérií. posuzování a hodnocení nabídek, mimořádně nízká cena, metody hodnocení, komise, uzavření smlouvy, dodatky, vyloučení uchazečů.
 • Vícepráce a méněpráce, dovolené změny závazků.
 • Soutěž o návrh.
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele - námitky, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, přestupky.
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů.
 • Zadávání zakázek malého rozsahu.

2. Posouzení kvalifikace uchazečů a zájemců

 • Základní a profesní kvalifikační předpoklady.
 • Prokazování ekonomických, finančních a technických předpokladů.
 • Obchodní podmínky.

3. Informační systém o zadávání veřejných zakázek

 • Uveřejňování, komunikace, elektronická komunikace, kódy CPV.

4. Dohled nad dodržováním zákona

 • Přezkoumání úkonů zadavatele.                                
 • Nápravné opatření, delikty.      

5. Závěr, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).