registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Umění sebe/prezentace

Variabilní symbol: 5224040
Datum konání: 24.10.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Rambousková
  • Vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě UK.
  • Výchově a vzdělávání dospělých se věnuje téměř dvacet let.
  • Za svoje poslání a životní náplň totiž považuje budování vztahů a "práci" s lidmi - těmi nejbližšími počínaje a doposud neznámými konče.
  • Působila v několika významných českých vzdělávacích agenturách jako školitelka a projektová manažerka (např. Scio, Positive), zároveň se pohybovala v byznysovém prostředí.
  • Také má zkušenosti z akademické půdy (státní i soukromé) a z ročního působení ve státní správě (Ministerstvo dopravy ČR).
  • Po rodičovské dovolené se stala nezávislou lektorkou a konzultantkou v oblasti osobnostního rozvoje. Nadále spolupracuje s vybranými vzdělávacími společnostmi.
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy má něco „prodat“ – sebe, svůj nápad, práci, obhájit svoji myšlenku. Ostatně, je to téměř denně. A navíc nám tyto situace nejsou vždy úplně příjemné. Jak na to, abychom se přes nepohodlí přenesli, cítili se dobře, byli důvěryhodní a dosáhli úspěchu? Je potřeba se naučit „pár triků“. Na semináři se seznámíte s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a také využívat pomůcky, aby výsledný dojem z Vašeho vystoupení byl pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnouvazbou. Účastníci se seznámí s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a také využívat pomůcky, aby výsledný dojem z Vašeho vystoupení (ať mezi čtyřma očima nebo před vícero posluchači) byl pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnou vazbou.

 

Obsah programu na osvědčení: pravidla prezentace, práce s trémou, verbální a neverbální komunikace, zvládání obtížných situací, využívání pomůcek.

Druh: základní

Cíle kurzu:
Účastníci se seznámí s pravidly prezentace (co si připravit, jak postupovat), naučíte se pracovat s trémou a na základě poznatků povahové typologie si ujasníte, že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit. Pomocí pravidel verbální a neverbální komunikace si natrénujete důvěryhodnost svého projevu. V neposlední řadě se naučíte zvládat obtížné situace při prezentování a také využívat pomůcky, aby výsledný dojem z Vašeho vystoupení (ať mezi čtyřma očima nebo před vícero posluchači) byl pozitivní. Celý seminář je proložený okamžitou zpětnou vazbou.
Program:

1. Úvod

  • Zahájení kurzu, představení programu, lektora, účastníků, zmapování očekávání.

2. Pravidla a struktura prezentace

• Pravidla úspěšné prezentace aneb Proč je důležité se důkladně připravit (i "umět se nepřipravit").
• Struktura prezentace aneb Známe-li cíl a cestu k němu, "jde" se nám lépe.
• Jak zvládnout trému aneb "Žádný učený z nebe nespadl".

3. Publikum

  • Typologie účastníků aneb "Na co kdo slyší" a jak se umět naladit na své posluchače.

4. Komunikace

• Na co pamatovat a na co si dát pozor (verbálně a neverbálně) aneb Slova mají obrovskou moc a řeč těla nás vždy "prozradí".
• Aktivní naslouchání a pokládání otázek = klíč k úspěšné a důvěryhodné prezentaci.

5. Zvládání obtížných situací při prezentaci

• Jsou "obtížné" situace opravdu obtížné? Aneb co s tím, když mě někdo nebo něco zaskočí (zvládání emocí, práce s námitkami).

6. Práce s pomůckami

• Ta technika! Aneb pomůcky jsou od toho, aby pomáhaly.
• Zásady působivé prezentace aneb Hesla "méně je více" a "obrázek je za tisíc slov" zde platí dvojnásob.

7. Závěr

  • Závěrečné zhodnocení - „Co si odnáším a jak to zavedu do praxe“ (konkrétní tipy a návody).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).