registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Náhradní rodinná péče a identita dítěte

Variabilní symbol: 6224017
Datum konání: 16.4.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Lektor vzdělávání v oblasti NRP (sociální pracovníci, OSPOD, pěstouni)

Lektor úvodních kurzů budoucích pěstounů a osvojitelů NRP, Plzeňský kraj, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Člen komise sociálně právní ochrany dětí v Plzni

Lektor a supervizor kurzů dobrovolnické organizace SADBA, v oboru psychologie výchovy a pedagogika

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1097-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Identita je klíčový vývojový úkol životního cyklu člověka; uzavírá se jím období dětství a otevírá dospělost s vitalizujícím vědomím autonomního bytí sebou samým a schopností dlouhodobých závazků v osobní i pracovní oblasti. Pro děti v náhradní rodinné péči je naplnění tohoto vývojového úkolu ohrožené jednak vývojovými důsledky narušení attachmentu jednak přerušením kontinuity rodinné a kulturní příslušnosti. Úspěšné uzavření identity vyžaduje specifickou podporu dítěte od pěstounů i doprovázejících odborníků ve všech vývojových fázích, zejména v období dospívání. Seminář umožňuje hlubší porozumění logice utváření identity, důsledkům nezvládnutí tohoto vývojového úkolu a hlavním strategiím podpory úspěšného psychosociálního vývoje dětí v pěstounské péči. Seminář zahrnuje sebezkušenostní moment, široký prostor kazuistikám a výchovným aspektům tématu.

Obsah programu na osvědčení: sebezkušennost, pojem identity, vývoj identity krok za krokem, identita v NRP, praxe,

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci se naučí orientovat v problematice utváření a významu identity v životě jedince, naučí se jak dochází k formování identity dítěte v NRP. Seznámí se s možnostmi podpory psychosociálního vývoje dítěte ve výchovné praxi pěstounské péče.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora kurzu a jeho cílů, představení účastníků, očekávání účastníků a jejich zkušenosti.

2. Sebezkušennost

 • Cvičení – uvědomění si aspektů utváření identity ve vlastním životě a jejich vlivu na stabilitu životních rolí. 

3. Pojem identity

 • Identita v teorii psychosociálního vývoje E. H. Eriksona a její aplikace v praxi doprovázení pěstounů a dětí v pěstounské péči. 

4. Vývoj identity krok za krokem

 • Identita v jednotlivých fázích vývoje od narození do dospělosti.
 • Podpora identity v každé z fází vývoje.
 • Rizika nezvládnutí vývojové krize. 

5. Identita v NRP

 • Utváření kontinuity životního příběhu dítěte, které prožilo změnu výchovného prostředí.
 • Biologické, kulturní a etnické aspekty.
 • Úkoly a nároky na pěstounskou rodinu. 

6. Praxe

 • Kazuistiky a typické výchovné výzvy. 

7. Závěr

 • Rekapitulace, hodnocení kurzu. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).