registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace v emočně vypjatých situacích

Variabilní symbol: 6224019
Datum konání: 25.4.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eliška Vondráčková
 • Vystudovala Sociální politiku a sociální práci FSS MU Brno.
 • V roce 2019 absolvovala rekvalifikační vzdělávací program Integrativní kouč (203 hodin)
 • Od roku 2012 vedoucí domova NADĚJE, pobočka Brno
 • Od roku 2016 OSVČ - lektorská činnost 
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách se při své práci často setkávají s řadou situací, které jsou z pohledu komunikace náročné. Jednotliví lidé vidí konkrétní věc ze svého úhlu pohledu a jsou zahlceni vlastními, často negativními emocemi s danou situací spojenými. Pak se i běžné situace mohou změnit v konfliktní a mohou se zdát neřešitelné. V semináři se účastníci seznámí s tím, jaká je role a základní místo emocí v životě člověka, porozumí komunikačnímu procesu a šumům, které komunikaci mezi lidmi narušují. Dále poznají možnosti, jak s emocemi v každodenním pracovním i osobním životě pracovat a naučí se základní komunikační techniky, které mohou v emočně vypjatých situacích efektivně využít.

 

Obsah programu na osvědčení: role a základní místo emocí v životě člověka, porozumění komunikačnímu procesu a šumům, základní komunikační techniky

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí se základní teorií týkající se emocí, poznají jednotlivé složky komunikačního procesu, naučí se rozpoznávat prvky, které komunikaci narušují. Prakticky si procvičí některé komunikační techniky na konkrétních příkladech emočně vypjatých situací. Posílí svoji sebejistotu a zvládání vlastních emocí v obtížné komunikaci se spolupracovníky, klienty i rodinnými příslušníky klientů. 

Program:

1. Úvod do kurzu, představení účastníků, úvodní cvičení

 • Úvod do kurzu, představení účastníků, úvodní cvičení.

2. Základní emoce, jejich funkce

 • Smysl emocí v životě člověka, jejich přínos a využití.

3. Emoční inteligence

 • Složky emoční inteligence dle Golemana a její využití v profesním i osobním životě.

4. Komunikační proces

 • Porozumění komunikačnímu procesu, jeho jednotlivým složkám a průběhu.

5. Šumy v komunikaci

 • Prvky, které zasahují do celkového efektu komunikace mezi jednotlivými lidmi, naslouchání skrze "čtyři uši".

6. komunikační techniky

 • Aktivní naslouchání, empatická reakce a já-sdělení-seznámení s technikami, praktický nácvik.

7. Praktické tipy na zvládání emocí

 • Konkrétní postupy ke zvládání emocí vlastních i druhých.

8. Závěr, shrnutí, diskuse

 • Shrnutí jednotlivých témat, osvěření pocitů a znalostí účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).