registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124089
Datum konání: 26.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
 • Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
 • V současné době působí na pozici právník u Ředitelství silnic a dálnic ČR. V minulosti působila na Krajském státní zatupitelství v Ostravě a Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (komplexní právní činnost pro odbor vnitřních věcí, zejména vedení odvolacích řízení, právně metodická činnosti pro obce v Moravskoslezském kraji).
 • U C.H.Beck napsala Komentář k zákonu o pozemních komunikacích, který vyšel v roce 2021.
 • V rámci doplňkového vzdělání získala např. Certifikát České asociace konzultačních inženýrů - Smluvní podmínky FIDIC - Smlouva o dílo a projektování ve výstavbě.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Výkon působnosti správních úřadů na poli pozemních komunikací je dlouhodobě spjat s požadavkem na vysokou úroveň odbornosti a znalostí. Právní úprava pozemních komunikací je velmi složitá. V této oblasti práva mají při rozhodování problémy i profesionální právníci. Vzdělávací program předpokládá alespoň základní orientaci v oblasti zákonné regulace pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a klade si za cíl prohloubení znalostí v oblasti složité problematiky pozemních komunikací

Účastníci vzdělávacího programu získají znalosti potřebné k:

- vedení správních řízení a jiných postupů na úseku pozemních komunikací. Z hlediska správních řízení v prvostupňové i odvolací agendě;

-  řešení sporných případů, které na úseku pozemních komunikací vznikají (výkon působnosti silničního správního úřadu vs. vlastník/správce pozemní komunikace);

- znalosti potřebné k výkonu metodického vedení vůči podřízeným správním úřadům.

Cílem programu z hlediska konkrétního účastníka je získání znalostí potřebných k zodpovězení otázek typu: „Co dělat když…?“ Jak postupovat v případě, kdy….“? A to v hmotněprávní i procesní rovině svěřené agendy. Účastníci programu budou detailně obeznámení s aktuální odbornou literaturou a judikaturou v oblasti pozemních komunikací. Získají informace o dynamice právních názorových proudů v literatuře i judikatuře, jak s těmito proudy pracovat a aplikovat je v praxi. Vzdělávací program klade důraz na rozbor konkrétních případů z praxe.

Program:

1.Stručný exkurz do zákonné regulace, správní řízení, účelové komunikace a další

 •  problematika silničního práva;
 •  specifika správních řízení na úseku pozemních komunikací;
 •  účelové komunikace: procesy a spory;
 •  vlastnictví a správcovství, kategorizace, výkon státní správy, připojování.

2. Obecné užívání

 • dočasný zákaz stání nebo zastavení;
 • odstraňování vozidel a vraků;
 • uzavírky a objížďky;
 • omezení vjezdu některých vozidel;
 • rozšíření obecného užívání.

3. Zvláštní užívání

 • řízení podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím: pevné překážky, ochrana před vnějšími vlivy, reklamní zařízení, styk pozemní komunikace a dráhy.

4. Přestupková řízení

 • přestupková agenda na úseku zákona o pozemních komunikacích.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).