registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do krizové intervence

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124090
Datum konání: 3.10.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Zahradník
  • Město kroměříž OSPOD, psycholog.
  • Soukromá psychologická praxe v Kroměříži - psychologické poradenství a terapie.
  • Externí vyučující na Univerzitě palackého Olomouc. Výuka seminářů Terénní sociální práce, Motivační a intervenční techniky při práce s klientem atd.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0335-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz se zaměřuje na předání základních znalostí a dovedností pro práci s klienty v krizi. Zaměřuje se na definování krize v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu a hlavní spouštěče krize v kontextu různých věkových skupin. Dále pak představuje typologii krizí z hlediska jejich vzniku a délky trvání a jejich specifika. Seznamuje účastníky kurzu se základními zásadami poskytování krizové intervence a upozorňuje na některá často používaná klišé. Dále pak seznamuje s některými technikami, které je možné využít v krizových situacích při práci s klienty v různých kontextech. Součástí semináře je také seznámení s některými eticky problémovými aspekty poskytování krizové intervence.

Obsah programu na osvědčení: definice, typologie a zásady poskytování krizové intervence, seznámení s technikami při práci s klienty, eticky problémové aspekty

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu dokáže definovat krizi v kontextu bio-psych-sociálně-spirituálního modelu života a zná základní spouštěče krize v kontextu různých věkových období vývoje člověka. Seznámí se s typologiemi krize a dokáže je rozlišovat z hlediska doby vzniku a délky jejich trvání. Bude znát zásady poskytování krizové intervence včetně některých úskalí, mýtů a eticky problémových aspektů při jejím poskytování. Seznámí se s některými technikami krizové intervence, které je možné využít při práci s klienty v krizi v různých kontextech.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, obsahu a cílů kurzu, zjištění očekávání účastníků

2. Definice krize

  • Definice krize, bio-psycho-sociálně-spirituální model života a krize, spouštěče krize v různých věkových obdobích

3. Typologie krizí

Typologie krizí z hlediska příčin jejich vzniku a trvání, specifika těchto krizí

4. Zásady poskytování krizové intervence

  • Zásady poskytování krizové intervence, často používaná klišé, etika a techniky v krizové intervenci

5. Techniky krizové intervence využitelné v různých kontextech (sdílení, normalizace, práce s raciem)

  • Techniky krizové intervence využitelné v různých kontextech (sdílení, normalizace, práce s raciem)

6. Závěr

  • Rekapitulace stěžejních bodů vzdělávacího programu, reflexe a evaluace programu s účastníky, naplnění očekávání účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).