registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství

Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE

Variabilní symbol: 5124092
Datum konání: 24.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
 • Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské zodpovědnosti, statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jmění dítěte.
 • Omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti a pozastavení jejího výkonu - důsledky, vliv na vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti, působnost OSPOD při podávání návrhů soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodičovská odpovědnost nezletilých rodičů a nutná opatření.
 • Výkon opatrovnictví v obanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení, včetně výkonu opatrovnictví při zvýšené ochraně jmění dítěte a výkonu opatrovnictví ad hoc.
 • Poručenství, v kterých případech nastupuje, postup soudu a postup OSPOD, veřejné poručenství, dozor soudu nad poručenstvím.
 • Spolupráce OSPOD se soudy.
 • Spolupráce s rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
 • Kazuistiky. 

 

Obsah programu na osvědčení: právo, zbavení, omezení, pozastavení rodičovské odpovědnosti, kolizní opatrovnictví, poručenství, spolupráce OSPOD se soudy 

Druh: základní

Cíle kurzu:
Abosolvent získá informace o zkušenostech a poznatcích z aplikace předpisů hmotného i procesního práva při výkonu opatrovnictví a poručenství, včetně veřejného poručenství, kdy v mnoha případech opatrovnictví a poručenství vykonávají orgány SPOD. Dostane se mu informace i o důsledcích zbavení, omezení či pozastavení rodičovské odpovědnosti a vlivu na vyživovací povinnost vůči dítěti, včetně toho, jak postupovat u nezletilého rodiče. Absolvent získá také informace o výkonu nejen kolizního opatrovnictví, ale též o výkonu opatrovnictví při ochraně jmění dítěte, opatrovníka ad hoc a opatrovníka poškozeného dítěte. Při výkonu opatrovnictví je nezbytná spolupráce se soudy a znalost procesních práv opatrovníka a poručníka, i na toto téma je kurz zaměřen. Základem jsou vztahy mezi rodiči a dětmi, kterým je v kurzu věnovaná pozornost hned v úvodu.
Program:

1. Vztahy mezi rodiči a dětmi

 • Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské odpovědnosti, statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jeho jmění.
 • Omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti a pozastavení jejího výkonu, vliv na vyživovací povinnost rodičů vůči děti - důsledky, působnost OSPOD při podávání návrhů soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně děti, rodičovská odpovědnost nezletilých rodičů a nutná opatření. 

2. Zákonné zastoupení. Opatrovnictví

 • Zákonné zastoupení, výkon opatrovnictví v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení, včetně výkonu opatrovnictví při zvýšené ochraně jmění dítěte.

3. Poručenství

 • Důvody pro vznik poručenství, veřejné a osobní poručenství vykonávané OSPOD, jeho zánik, dohled nad výkonem poručenství, souhlas soudu k podstatným záležitostem při výkonu poručenství. 

4. Případové studie a kazuistiky

 • Příklady případových studií a kazuistiky.

5. Diskuse

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).