registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti

Variabilní symbol: 6124045
Datum konání: 11.4.2024
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1286-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program na základě zpětných vazeb od účastníků rozšiřuje dovednosti a znalosti o přístupu ke klientům s problematikou závislosti na online prostoru a prohlubuje celkově poznatky a dovednosti v oblasti práce se závislými. V obsahu semináře se může zdát, že tento program nezapadá do celého konceptu programu, ale do semináře je zařazen z tohoto důvodu, že účastníkům tento bod chyběl. Účastníci budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a celkově s resocializací závislých. Dále se účastníci seznámí s mapováním rozsahu a závažnosti problému u závislého klienta (diagnostika závažnosti). Významnější část bude věnována motivaci závislých ke změně formou motivačních pohovorů a jejich nácviku. Bude k dispozici více kazuistik a jednotlivých příběhů závislých klientů z praxe.
 
Cíle kurzu:
Po absolvování tohoto semináře budou mít absolventi přehled o problematice závislosti na online prostoru a závislosti na procesech vůbec. Prohloubí se dovednosti v oblasti práce a komunikace se závislými klienty. Frekventanti budou seznámeni podrobněji s vlastním prožíváním závislých, technikami léčby, prostředím terapeutických komunit a s možnostmi resocializace závislých vůbec. Budou mít základní povědomost o užívání motivačních pohovorů v praxi a dokáží diagnostikovat stupeň závažnosti problému u jednotlivého klienta. V neposlední řadě se účastníci seznámí s příklady z praxe lektora i kolegů, což napomůže řešení problémů z dané oblasti v jejich profesním životě.
Program:

1. Mapování očekávání účastníků a úvod do problematiky kurzu

 • Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, upřesnění cíle kurzu formou diskuze.

2. Dynamika psychických procesů u závislých, fáze závislosti

 • bažení
 • prevence relapsu
 • závislostní rysy chování
 • práce s diagnostickými dotazníky

3. Problematika závislostí na online prostoru

 • diagnostika
 • formy závislosti na online prostoru
 • motivace k léčbě
 • léčba
 • prevence relapsu

 

4. Motivační rozvor, vnitřní motivace

 • Teorie motivačních pohovorů, práce s navyšováním vnitřních motivací klienta a praktický nácvik technik.

5. Prostředí terapeutických komunit a nástroje léčby v terapeutických komunitách, resocializace a reintagrace závislých

 • fáze léčby
 • typy terapeutických skupin
 • práce s rodinou závislých
 • překážky v léčbě závislostí
 • duální diagnozy

6. Kazuistiky závislých klientů, práce s kazuistikami a životními příběhy. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).