registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Exekuce v daňovém řízení - webinář

Variabilní symbol: 6124050
Datum konání: 20.9.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Clickmeeting
, Clickmeeting - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
 • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
 • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
 • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
 • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
 • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem program je prohloubit orientaci účastníků semináře v problematice novely daňového řádu v roce 2020 a aktuální judikatury. Důraz bude kladen na zjišťování informací před exekucí, rozhodnutí a způsob vymáhání, jednotlivé způsoby daňové exekuce. Účastníci se také seznámí s aktuální judikaturou a metodikou  daňové exekuce.
Program je připraven ve formě webináře.

Program:

1. V praktických ukázkách a modelových příkladech: Novela daňového řádu v roce 2020

 •  Důraz na exekuční titul.
 •  Vztah k občanskému soudnímu řádu při exekuci.
 •  Zjišťování informací a GDPR.
 •  Základní registry a používání informací.

2. Kdo je povinen vám sdělit informace a jaké (banka, zaměstnavatel, úřad práce apod.)

 •  Využívání jiných zdrojů k získání informací.
 •  Prohlášení o majetku a jeho praktické využití.

3. Rozhodnutí, zda daňová exekuce či soudní exekutor - judikatura

 • Rozhodnutí a způsob vymáhání.

4. Bagatelní pohledávky a jejich řešení

 • Nařízení daňové exekuce.

5. Jednotlivé způsoby daňové exekuce

 • Přeplatky v rámci exekuce
 • Exekuční náklady
 • Posečkání a rozložení na splátky
 • Odklad a zastavení daňové exekuce

6. Exekuce při insolvenci - jde to?

 • Co s nedobytnými pohledávkami.
 • Prekluze a odpis exekuovaných pohledávek.

7. Zásadní nálezy ústavního a nejvyššího správního soudu

 • Aktuální judikatura a metodika daňové exekuce.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).