registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti

Variabilní symbol: 6124058
Datum konání: 30.4.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Lektorka již více než 40 let působí jako soudní znalec, vypracovává znalecké posudky ve věcech opatrovnických i trestních na děti a mladistvé, oběti či pachatele. Je klinický psycholog.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1429-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Účastníci semináře získají základní orientaci v obecné a aplikované rovině platných psychologických poznatků, a doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě. Získaná odborná orientace posílí komunikační dovednosti pracovníků SPOD a kurátorů mládeže a tak napomůže naplnění cíle jejich profesního působení – účinné mediace všech účastníků soudního sporu o dítě, nalezení „oboustranného“ smíření v zájmu dítěte, v přesnějším „odhalení“ přání a zájmu dítěte. Zároveň se obsah vzdělávání snaží respektovat psychohygienické aspekty i s ohledem na vlastní profesní seberealizaci (prevence „burn out“ syndromu).
 
Obsah programu na osvědčení: obecná, aplikovaná rovina platných psychologických poznatků, doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě 
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
- orientuje se v základech problematiky znaleckých posudků;
- je seznámen se situacemi, kdy je třeba posudky vyžadovat;
- zná základní metody, které se při zpracovávání posudků používají;
- je v základních bodech seznámen s psychologií výslechu dětí;
- orientuje se v oblasti přímého a nepřímého ovlivňování dětí;
- je seznámen s termínem „falešné obvinění“;
- rozumí pojmu „syndrom zavrženého rodiče“;
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, očekávání, struktura vzdělávání

2. Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení

 1. Problematika znaleckých posudků - základní informace a terminologie.
 2. Situace, kdy jsou posudky potřeba.
 3. Základní metody používané při zpracování posudků.
 4. Význam OSPOD pro znalce.

3. Psychologie výslechu dětí

 1. Základní principy psychologie výslechu dětí.
 2. Problematika "přímé a nepřímé ovlivňování dětí".
 3. Co rozumíme pod pojmem "falešná obvinění".
 4. Jak rozumět pojmu "Syndrom zavrženého rodiče".
 5. Základní zásady "střídavé péče."
 6. Seznámení s kazuistikami/analýza kazuistik.

4. Závěr

 • Rekapitulace, diskuse, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).