registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)

Variabilní symbol: 6124066
Datum konání: 14.5.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Měřínská

Probační úředník

Ve své praxi se věnuje sociální práci s klienty podmíněně propuštěnými z výkonu trestu, podmíněně odsouzenými, odsouzenými k trestu domácího vězení. Kromě toho pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Partnerské násilí je jednou z nejrozšířenějších forem násilí páchaného mezi lidmi a zatímco u většiny dalších kriminálních činů převažují podrobné infromace o jejich pachatelích, tak u domácího násilí je tomu právě naopak. Mnohem více víme o jeho obětech než pachatelích. Pro pracovníky pomáhajících profesí mají však tyto informace významný charakter. Díky nim zvýší své kompetence pro správné vyhodnocení situace klientů, kteří jsou nebo mohou být domácím násilím ohroženi. Pachatelé domácího násilí jsou velmi zdatní komunikátoři. Lepší pochopení jejich jednání může vést k větší jistotě pracovníků při komunikaci s nimi.

Obsah programu na osvědčení: specifika partnerského násilí, osobnost a agresivní způsoby chování pachatele, intervence a přístup ke zvládání krizových situací

Druh: základní 

 

Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se specifiky partnerského násilí z pohledu pachatele. Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná specifika partnerského násilí;
 • zná typické rysy pachatele partnerského násilí;
 • orientuje se ve způsobech chování pachatele partnerského násilí;
 • je seznámen s požnostmi práce s pachateli domácího násilí;
 • ví, jak přistupovat ke zvládání rizikových událostí;

 

 

Program:

1. Úvod - představení lektora, cíle kurzu, očekávání.
2. Specifika partnerského násilí - typické znaky partnerského násilí.
3. Osobnost pachatele partnerského násilí

 • Typologie osobnosti pachatele partnerského násilí.

4. Agresivní způsoby chování pachatele partnerského násilí

 • Druhy partnerského násilí: fyzické násilí, sexuální zneužívání, zastrašování, emoční násilí.
 • Metody pachatele: izolace oběti, využívání dětí, využívání mužských privilegií, ekonomické násilí, výhružky a nátlak.

5. Intervence partnerského násilí

 • zajištění bezpečí oběti,
 • motivace pachatelů ke změně,
 • Vídeňský tréninkový program. 

6. Přístup ke zvládání rizikových událostí

 • Příprava na stresor, přímá konfrontace se stresovým podnětem.
 • Zvládání hněvu, posilňující úspěch.

7. Shrnutí, závěr.

 • Psychologický rozbor abusivního chování společenské projevy domácího násilí a "ex-partner" stalkingu.
 • Závěrečná diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).