registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním

Variabilní symbol: 6124070
Datum konání: 19.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Tento program seznamuje účastníky blíže s prožíváním člověka s duševním onemocněním, s uzdravujícími procesy, technikami a nástroji. Kurz se také bude podrobněji věnovat resocializaci a reintegraci lidí s duševním onemocněním do společnosti v dnešní době. V průběhu celého kurzu budou v edukaci významně používány kazuistiky a příběhy lidí s duševním onemocněním.

 

Obsah programu na osvědčení: dynamika psychických procesů u lidí s duševním onemocněním, léčba v praxi, resocializace a reintegrace, kazuistiky

Druh: základní

Cíle kurzu:

Po absolvování tohoto semináře budou účastníci schopni si představit, co člověk s duševním onemocněním prožívá a jak funguje jeho vnímání. Porozumí konkrétním technikám uzdravovacích procesů a jejich nástroji. Dále získá přehled o možných způsobech resocializace a reintegrace do dnešní společnosti. V neposlední řadě se absolventi seznámí s příklady z praxe lektora, což významný zůsobem napomůže řešením problémů z dané oblasti v jejich profesním životě.

Program:

1. Úvod - Seznámení s účastníky a jejich očekáváními, cíle kurzu
2. Dynamika psychických procesů u lidí s duševním onemocněním

 • sebevědomí
 • sebepřijetí
 • sebeprosazení
 • zacházení s duševním zdravím

 

3. Léčba lidí s duševním onemocněním v praxi

 • možnosti ambulantní a ústavní léčby
 • farmakoterapie
 • psychoterapie
 • prevence relapsu lidí s duševním onemocněním
 • zacházení se svou nemocí a práce s emocemi v praxi

4. Resocializace a reintegrace lidí s duševním onemocněním v praxi

 • komunity pro lidi s duševním onemocněním
 • chráněné bydlení
 • chráněná práce
 • podporované bydlení a práce
 • překážky v resocializaci,
 • problematika závislostí u lidí s duševním onemocněním

5. Kazuistiky. Závěr.

 • Kazuistiky, práce s kazuistikami a životními příběhy.
 • Shrnutí, diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).