registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Patologické vztahy - šikana (mobbing) na pracovišti

Variabilní symbol: 5124093
Datum konání: 31.5.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0301-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Problematika patologických vztahů na pracovišti, zejména šikanování mezi kolegy (mobbing, bossing) jsou podceňovanou tématikou. Patologické interakce a nedostatečně eticky nastavená kultura na pracovišti snižují kvalitu pracovní spokojenosti a výkonnosti, jež má nepříznivý dopad na dynamiky týmů, kvalitu sociální práce s klientem a bezpečnost práce. Negativní formy šikanování ovlivňují fluktuaci pracovníků a rizika v oblasti duševního a fyzického zdraví. Příčiny vzniku patologických vztahů na pracovišti mohou být různorodé, například špatně nastavená firemní a etická kultura, odlišnosti jedince, gendrové rozdílnosti, vzdělání a kvalifikace, uplatňování nových přístupů nebo velmi skryté fenomény.  Cílem workshopu bude nabídka informované intervence, praktické možnosti identifikace patologických vztahů a šikany  na pracovišti, zásady efektivní komunikace a prevence, rozvoj duševní pohody, zdraví a další možné opatření. Na závěr budou shrnuty zásadní poznatky a jejich využití v praxi.

Obsah programu na osvědčení: patologické vztahy na pracovišti, šikana, definice, analýza, identifikace patologických vztahů, mobber/bosser, prevence, opatření

Druh: základní

Cíle kurzu:

Problematika patologických vztahů na pracovišti, zejména šikanování  (mobbing, bossing) jsou podceňovanou a skrytou tématikou. Patologické interakce a nedostatečně eticky nastavená kultura snižují kvalitu výkonu správních a samosprávních činností úředníků na úřadech. Nepříznivě bývá ovlivněna pracovní spokojenosti a výkonnost, jež má dopad na kvalitu výkonu činností úředníků s klientem a bezpečnost práce a zdraví.

Negativní formy šikanování ovlivňují fluktuaci úředníků a rizika v oblasti duševního a fyzického zdraví. Příčiny vzniku patologických vztahů na pracovišti mohou být různorodé, například špatně nastavená etická pravidla, kultura, odlišnosti jedince, gendrové rozdílnosti, vzdělání a kvalifikace, uplatňování nových přístupů nebo jiné fenomény.

Cílem programu bude nabídka informované intervence, praktické možnosti identifikace patologických vztahů a šikany (mobbingu a bossingu) na úřadech ÚSC, zásady efektivní komunikace a prevence, opatření. Účastníci získají základní znalosti týkající se rozpoznání charakteristik oběti a útočníka, metod identifikace rizik a řešení praktické situace.

Na závěr budou shrnuty zásadní poznatky orientace v tématice a využití v praxi. Doporučen bude základní legislativní rámec vztahující se k tématice.

Program:

1. Úvod - seznámení s tématem a účastníky
2. Patologické vztahy na pracovišti, definice

 • Šikanování na pracovišti - formy, terminologie, agrese-mobbing, boosing aj., spouštěče, fáze a proces fáze a proces.

3. Analýza a identifikace patologických vztahů

 • Test, analýza patologických vztahů a rozbor konkrétních situací, které mohou nastat na odborech ÚSC.

4. Pracovní kultura, komunikace

 • Příčiny a zdroje, bezpečná firemní, skupinová kultura a komunikace, etika.

5. Charakteristiky mobbera/bossera

 • Profil a charakteristiky mobbera, motivy, typy manipulativního chování a komunikace.
 • Profil a charakteristiky oběti.
 • Odlišnosti nebo kdokoliv z nás?
 • Případně stud.

6. Prevence a opatření, obrana, legislativa

 • Identifikace, formy prevence, reakce, obrana, rizikové důsledky.
 • Legislativní rámec.

7. Prevence duševních a zdravotních rizik

 • Prezence zdravotních rizik, péče o duševní zdraví a pohody (wellbeingu).

8. Kazuistiky, situace

 • Kazuistiky, vybraná analýza situace z praxe úředníků a vedoucích úředníků úřadů ÚSC na vybraných odborech.

9. Souhrn poznatků, evaluace

 • Shrnutí poznatků, reflexe a vyhodnocení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).