registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124114
Datum konání: 10.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je určen pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy, kteří se podílejí na zajišťování správy dokumentů v organizaci podle zákona č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Cílem kurzu je zasadit Informační systém datových schránek (ISDS) do kontextu správy dokumentů zejména pak v souvislosti s jejich správným příjmem, oběhem, podepisováním a ukládáním. Vše v kontextu zákona č. 300/2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Program:

1. Úvod do problematiky ISDS

•  Základní pojmy při správě elektronických dokumentů
•  Právní úprava institutu ISDS
•  ISDS jako součást spisové služby
•  E-government, MV ČR, síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

2. ISDS jako součást spisové služby

•  Spisový a skartační řád – začlenění správy elektronických dokumentů
•  Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy elektronických dokumentů
•  Technické a právní aspekty datových zpráv
•  Bezpečnostní rizika v oblasti správy elektronických dokumentů
•  Elektronické systémy spisových služeb
•  ISDS jako součást systémů spisových služeb
•  Příjem datových zpráv
•  Struktura datové zprávy
•  Problematika formátu ZFO
•  Problém fikce pravosti digitálního podpisu
•  Problém digitální kontinuity

3. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 261/2021 Sb. (tzv. DEPO)

•  Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
•  Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
•  E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů

4. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).