registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Trauma v dětství, konsekvence, intervence

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124096
Datum konání: 13.9.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2400,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na základní informace, konsekvence a intervence k problematice traumatu u dětí a dospělých. Problematika psychického traumatu se objevuje mezioborově. Tento kurz je koncipován jako informovaná intervence, jež by měla být součástí základních kompetencí pracovníka v pomáhajících profesích. Charakteristické pro trauma je nečekanost událostí, ztráta smysluplnosti nebo vyrovnání se s danou situací.  Projevy traumatu a jeho důsledky můžou mít negativní dopady v chování a prožívání jedince, mohou se projevovat psychosomaticky nebo souviset s rozvojem psychopatologie. Cílem programu je porozumění souvislostem, seznámení se traumatogenními podněty, základními terapeutickými a preventivními principy a metodami práce s klienty. Kurz je zaměřen na získání základních informací nezbytných pro praxi a orientaci v principech a  intervencích, která jsou první pomocí. Budou diskutovány příklady z praxe u různých klientů. Kurz nabídne účastníkům podněty k dalšímu studiu, podněty pro praxi i osobní rozvoj. Součástí bude sdílení kazuistik a doporučení vhodných pravidel při zpracování traumatu, prevence a duševní sebehygiena pracovníka.

Obsah programu na osvědčení: úvod do problematiky, neurologické aspekty traumatu, rizikové faktory, symptomy traumatu, intervence

Druh: základní


 

Cíle kurzu:

Cílové kompetence: základní znalosti a orientace v tématu, zásadní principy a zásady práce s klientem, orientace v konsekvencích a základních intervencích. Absolvent by měl získat základní znalosti, dovednosti k tomu, aby byl kompetentní adekvátně profesionálně reagovat, zvládnou a řešit základní situace dané tématiky.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení se účastníků, očekávání.

2. Úvod do problematiky traumatu

 • Vydefinování, charakteristiky a typy psychického traumatu, jednorázová trauma, dlouhodobé vývojové trauma, rozdíly traumatu od smutku, ztráty, stresu, deprivace, PTPS.

3. Neurologické aspekty traumatu

 • Traumatogenní podněty, příčiny traumatu, "tři typy mozků", role nervového systému, transgenerační trauma.
 • Sdílení kazuistik.

4. Rizikové faktory

 • Rizikové faktory ovlivňující trauma z hlediska času, lokality, osobnosti, prostředí, retraumatizace, spouštěče.

5. Adaptační mechanismy

 • Obranné adaptace - disociace a její podoby, deperzonalizace, derealizace, kazuistiky, rozpoznání a screening.

6. Konsekvence-symptomy a psychopatologie

 • Symptomy traumatu - emocionální, kognitivní, fyzické, projevy společných symptomů v průběhu času, překrývající se symptomy, psychopatologie a další důsledky.
 • Sdílení kazuistik.

7. Základní intervence

 • Intervence, principy a zásady práce s traumatizovaným klientem.
 • Duševní sebehygiena pracovníka a jeho zdroje.

8. Shrnutí a vyhodnocení

 • Shrnutí hlavních poznatků a podnětů kurzu a vyhodnocení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).