registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vodovody a kanalizace - webinář

Variabilní symbol: 6124075
Datum konání: 28.5.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Miloslava Melounová
 • Celý profesní život se věnuje vodnímu hospodářství a oboru vodovodů a kanalizací.
 • Vystudovala ČVÚT Stavební fakulta, obor vodohospodářský.
 • Předsedkyně České společnosti vodohospodářské ČSSI, z.s.
 • Odborná oprávnění: Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Technický auditor MŽP ČR dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Znalec oboru vodní hospodářství.  
Akreditace u MV ČR: AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit úředníkům ÚSC využití požadavků legislativy v praxi a seznámení územních samospráv s právy a povinnostmi vyplývající z legislativy v oblasti vodovodů a kanalizací, ať už jsou vlastníky nebo i provozovateli vodohospodářské infrastruktury.

Program:

1. Úvod

 • Shrnutí platných právních předpisů pro obor vodovodů a kanalizací.

2. Vlastnění, povinnosti vlastníka, provozovatele, obec bez kanalizace, přípojky měření množství dodané pitné a odpadní vody, provozní řády

 1. Vlastnění, jeho formy a vyplývající odpovědnosti pro obce.
 2. Povinnosti vlastníka vodovodu, kanalizace.
 3. Povinnosti provozovatele vodovodu, kanalizace.
 4. Obec bez kanalizace.
 5. Vodovodní a kanalizační přípojky.
 6. Měření množství dodané pitné a odpadní vody
 7. Provozní řády vodovodu, kanalizační řády

 

   

 

 

  

3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, krizová situace, řešení při nedostatku pitné vody, dohody vlastníků, smluvní vztahy, opatření obecné povahy

 1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území obce a kraje
 2. Krizová situace, řešení při nedostatku pitné vody a veřejná služba.
 3. Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
 4. Smluvní vztahy v oboru vodovodů a kanalizací.
 5. Opatření obecné povahy

   

  

 

 

4. Ekonomika, plány financování obnovy

 1. Ekonomika, kalkulace ceny pro vodné a stočné a co lze z kalkulace zjistit.
 2. Plány financování obnovy.

5. Zajímavé případy soudních sporů z praxe.

 1. Zajímavé případy soudních sporů z praxe.
 2. Dotazy a diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).