registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář

Variabilní symbol: 6124077
Datum konání: 21.5.2024
Čas: 8:30 do 13:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jakub Joklík
 • Mgr. Jakub Joklík vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, magisterské studium
 • Od roku 2019 vykonává funkci vedoucího oddělení, vrchní ministerský rada odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení metodiky a dozoru MV ČR 
 • V letech 2015 - 2018 působil na Úřadu vlády ČR jako ferent společné státní správy a samosprávy  v kabinetu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 • Přednášková činnost v rámci výkonu státní služby 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Obce nejčastěji přistupují k vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, přičemž se jedná o oblast, ve které se zdaleka nejvíce chybuje; případná nezákonnost vyhlášky může mít dokonce dopad i na výběr a správu předmětného poplatku, neboť nezákonně vybraný poplatek má obec povinnost vrátit poplatníkovi.Účastníci vzdělávacího programu získají podrobnější znalosti zaváděných místních poplatků a jsou seznámení s jednotlivými specifiky těchto poplatků včetně nejčastějších nedostatků při jejich zavádění.

Program:

1. Východiska při tvorbě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

 • obecně závazná vyhláška obce jakožto právní předpis
 • přehled místních poplatků
 • náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

2. Místní poplatek ze psů

 • základní charakteristika
 • sazba poplatku v závislosti na místě pobytu poplatníka čí místa chovu psa
 • nejčastější nedostatky

3. Místní poplatek z pobytu

 • základní charakteristika
 • problematika „periodických“ hlášení
 • nejčastější nedostatky

4. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • základní charakteristika
 • právní titul užívání veřejného prostranství
 • problematika vymezení zpoplatňovaného prostranství
 • platba poplatku paušální částkou
 • nejčastější nedostatky

5. Místní poplatek ze vstupného

 • základní charakteristika
 • platba poplatku paušální částkou

6. Místní poplatek za komunální odpad

 • základní charakteristika poplatků
 • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 • poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • nejčastější nedostatky

7. Místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

 • základní charakteristika
 • podmínky zavedení poplatku

8. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 • základní charakteristika
 • podmínky zavedení poplatku

9. Závěr, diskuse, otázky


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).