registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pohřebnictví

Variabilní symbol: 6224026
Datum konání: 22.10.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR ČR. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.


 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2490,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších  otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

1. Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku

Základní povinnosti obcí
- provozovatelů pohřebišť ze zákona
- služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce
- vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám
- provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích
- vypravitelů sociálních pohřbů ze zákona,
- přenesená působnost
- slušné pohřbení
- hrobová deska

Užívání hrobových míst, skončení nájmu
– řády pohřebišť, smlouvy o nájmu

Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby
- jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž

Evidence na pohřebištích
- povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
- součinnost s pohřebními službami


 

2. Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)

 - jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti

Ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, ukládání ostatků
- půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
- kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky
- ukládání uren, vsypy, rozptyly
- exhumace

Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
- vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
- podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení

Ostatní
- spoluužívání hrobových míst
- smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
- poznatky z kontrol

Závěr. Diskuse, dotazy a odpovědi.


 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).