registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny

Variabilní symbol: 6224022
Datum konání: 21.5.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Markéta Vaculová, MBA
  • Supervizor, kouč, metodik standardů kvality v sociálních službách, konzultant na člověka i na řešení orientovaného přístupu v práci se seniory a s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, poradce pro pozůstalé. 
  • Od roku 2002 působí v sociálních službách, předtím v letech 1996 - 2000 pracovala v Psychiatrické léčebně Kroměříž. Mezi lety 2006 – 2013 pracovala v v sociálních službách na částečný úvazek + působila v business sféře jako regionální manager prodejních týmů. Od roku 2013 – dosud pracuje opět v sociálních službách, kde vystřídala pracovní pozice vedoucí sociálně zdravotního oddělení v DOZP, terénní sociální pracovnice v SAS, VŠ vyučující, aktivizační pracovnice v DS, všeobecná sestra v DZR, sociální pracovnice v SR, vedoucí pečovatelské služby a odborný metodický pracovník a supervizor pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním v rámci projektu Most do dobré praxe. Naposledy působila jako Odborný specialista v projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět jako Vedoucí týmu provázejících pracovníků v podpoře domácí péče. V současné době působí M. Vaculová především jako konzultant a supervizor, příležitostně také jako mediátor a krizový intervent, pravidelně spolupracuje s MPSV na různých projektech.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0073-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a pracovníci v manažerské pozici patří mezi profese, které se řadí na první místa, pokud jde o výskyt syndromu vyhoření. Práce v těchto profesích je náročná jak po psychické, emocionální, tak i tělesné a morální stránce. Pro pracovníky je užitečné znát příznaky a následky dlouhodobého stresu, uvědomovat si sám sebe, svoje city, potřeby. Účastníci tohoto vzdělávacího programu získají informace a dovednosti, které jim umožní včas rozeznat příznaky stresu na tělesné rovině a tím předejít rozvinutí syndromu vyhoření. Důležitým cílem je předání informací, jak si nastavit zdraví podporující pracovní a životní styl, aby byl člověk co nejlépe a nejdéle ochráněn před negativními důsledky stresu.
 
Obsah programu: příznaky a následky dlouhodobého stresu, psychosomatika, vzájemné ovlivňování myšlení, emocí a těla, techniky zvládání stresu
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Účastníci budou seznámeni se základními zásadami a principy vědecké psychosomatiky, tzv. celostní medicíny a psychologie zdraví. Rozšíří si znalosti o vztahu a vzájemném ovlivňování myšlení, emocí a těla. Získají informace o možném dopadu myšlení a emocí na zdravotní stav člověka. Porozumí vybraným technikám zvládání negativních emocí a stresu, u kterých se předpokládá pozitivní vliv na zdraví.
 
Program:

1. Úvod

  • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Vztah mysli, emocí a těla

  • Tzv. trojí mozek - vztah mysli a emocí, vztah emocí a těla. Focusing.

3. Myšlení: negativní a pozitivní

  • Zdroje negativního myšlení. Psychohygienické, psychoterapeutické a alternativní přístupy k odstranění vnitřní disharmonie. Naučený životní optimismus - metoda ABCDE. Typy a techniky pozitivního myšlení. Jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny. Odpuštění, využití odpuštění v celostní medicíně.

4. Psychosomatiky

  • Postavení psychosomatiky v rámci zdravotnictví a vědy; bio-psycho-sociální souvislosti zdravotnických obtíží; nemoci srdce; problémy v oblasti zažívání; rakovina; pacienti bez diagnózy, duševní poruchy. MUDr. Rüdiger Dahlke – průkopník psychosomatické medicíny – nemoc jako symbol; skutečné příčiny emocí.

5. Vybrané alternativní techniky s možným vlivem na zdraví - popis a stručné vysvětlení

  • Celostní medicína; zdravá životospráva jako naslouchání svému tělu; focusing; etikoterapie; Bachovy esence, kineziologie, reiki, mandaly.

6. Závěr

  • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).