registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním

Variabilní symbol: 6124089
Datum konání: 22.8.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace k tématu veřejné prostranství, veřejnoprávní nebo soukromoprávní úprava včetně informací k Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za zábor veřejného prostranství.

Program:

1. Pojem veřejného prostranství - otázka vlastnictví
2. Veřejnoprávní nebo soukromoprávní úprava. Příklady.
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zábor veřejného prostranství

  • Náležitosti vyhlášky a chyby

4. Zábor veřejného prostranství, pokud se jedná o pozemní komunikaci (zvl. užívání)

  • obec
  • obecní úřad

5. Zábor veřejného prostranství mimo pozemní komunikace - obec
6. Nájem či výpůjčka veřejného prostranství ve vlastnictví obce - obec, zákon o obcích
7. Závěr. Diskuse nad problematikou


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).