registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

Variabilní symbol: 5124104
Datum konání: 5.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci se seznámí s problematikou tzv. neviditelných dětí. Získají přehled o situaci rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny. Seminář mapuje dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče. Seminář předpokládá možnosti zlepšení situace dětí vězněných rodičů. Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou, kde jeden s rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další).

 

Obsah programu na osvědčení: dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče ve výkonu trestu, zlepšení situace dětí vězněných rodičů, možnosti podpory

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent bude mít přehled o situaci dětí vězněných rodičů samotných, zorientuje se v problematice rodičovství v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody a získá přehled o možnostech podpory dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody.  

Program:

1. Úvod. Situace rodin s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Představení lektorky, strukturalizace kurzu.
 • Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.
 • Vězeňská populace v ČR.
 • Rodiny rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.

2. Pohled na situaci dětí vězněných rodičů očima dítěte

 • Dopady odloučení dítěte od rodiče.
 • Co se děje s dětmi vězněných rodičů?

3. Překážky kontaktu dětí s rodiči ve vězení

 • Zákonné překážky.
 • Materiální překážky.

4. Podpora dětí vězněných rodičů. Závěr.

 • Asistované návštěvy.
 • Kazuistiky.
 • Možnosti rozšíření kontaktů mezi dětmi a vězněnými rodiči.
 • Závěr, zpětná vazba od účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).