registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124108
Datum konání: 17.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiří Jarema, MBA

Vedoucí oddělení informačních služeb Magistrátu města Karviné, působí v Komisi informatiky Svazu měst a obcí ČR.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-470/2023 AK/VE-227/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v souladu s danou legislativou.

Program:

1. Informační a kybernetická bezpečnost - vysvětlení pojmů

  • V této části kurzu budou vysvětleny pojmy bezpečnosti obecně, bezpečnosti informační a bezpečnosti kybernetické. Dále budou stanoveny cíle při zajišťování informační a kybernetické bezpečnosti a životní cyklus řízení bezpečnosti. 

2. Informační a kybernetická bezpečnost z pohledu zákona

Prezentace vybraných ustanovení zákona:

  • 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů + informace o aktuálním stavu přípravy nového zákona (informace průběžně poskytované NÚKIB)
  • 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
  • 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), ve znění pozdějších předpisů

3. Bezpečnostní hrozby a jak jim čelit

  • Vysvětlení pojmů bezpečnostní hrozba a bezpečnostní opatření při zpracování informací a používání informačních systémů. Prezentace nejčastějších bezpečnostních hrozeb a adekvátních bezpečnostních opatření na praktických příkladech. Ke každé bezpečnostní hrozbě budou posluchači v rámci interaktivní spolupráce hledat nejvhodnější bezpečnostní opatření. Každé nalezené opatření bude zobecněno do principů bezpečného chování uživatele. Na závěr bloku budou prezentovány ukázky nejvýznamnějších aktuálních bezpečnostních incidentů s úniky informací.

4. Bezpečnost elektronických dokumentů - šifrování a elektronický podpis

  • Vysvětlení principu šifrování pomocí privátního a veřejného klíče. Použití principů šifrování při zajištění důvěryhodnosti dokumentů na principu elektronického podpisu (jak funguje elektronický podpis a co prokazuje). Zajištění dokumentů časovým razítkem (princip prokázání existence dokumentu v čase a fixace platnosti elektronického podpisu).

5. Odpovědnost a povinnosti uživatelů

  • Vysvětlení odpovědnosti uživatelů při zajištění informační a kybernetické bezpečnosti a prezentace základních povinností při práci s informacemi a informačními systémy veřejné správy v oblastech fyzické bezpečnosti, organizační bezpečnosti, personální bezpečnosti, logické bezpečnosti a komunikační bezpečnosti. 

6. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).