registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktivizace a motivace při práci se seniory

Variabilní symbol: 5124120
Datum konání: 17.9.2024
Čas: 9:00 do 15:40
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
 • Od roku 2019 lektorování na zákazku, vlastní kurzy, koučink, terapie, jóga.
 • 20 let praxe v rámci tvorby a realizace vzdělávacích a preventivních projektů pro všechny věkové skupiny, a to na místní, regionální i mezinárodní úrovni.
 • Přednáší na Univerzitě Hradec Králové, katedra sociální patologie a prevence

 

 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Představuje formu dalšího vzdělávání zaměřeného na zvýšení způsobilosti k výkonu těchto povolání, prohloubení a rozšíření aktuálních znalostí a dovedností v oblasti práce s cílovou skupinou seniorů. Kurz je zaměřen na poskytnutí odborných informací o postupech a možnostech, jak motivovat klienta k aktivitám a činnostem, které pro něj budou přijatelné a prospěšné, s respektem k jeho aktuálnímu stavu a jeho osobnosti. Cílem postupů prezentovaných v kurzu je nenásilná, přirozená aktivizace klienta a udržení jeho soběstačnosti. Kurz zahrnuje informace o období stáří a procesu stárnutí, společenském pohledu na stáří. Přináší poznatky a informace o tom, jak se na období stáří připravit a jak v jeho průběhu zachovat přiměřenou kvalitu života, jak aktivizovat a motivovat seniory – klienty sociálních služeb a jak s nimi v tomto směru komunikovat a skupinově pracovat. Kurz seznamuje účastníky s aktivizačními technikami a se základy několika druhů terapií – ergoterapie, reminiscenční terapie, jógová terapie, muzikoterapie, arteterapie apod., používanými pro aktivizaci seniorů.

Obsah programu na osvědčení: stáří jako součást vývoje života, potřeby seniorů, životní smysl a kvalita života, aktivizační techniky a terapie pro seniory

Druh: základní

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu získá základní přehled a znalosti v oblasti stárnutí a stáří z pohledu vývojové psychologie. Dále získá dovednosti v oblasti komunikace s klienty o zkvalitňování života ve stáří. Seznámí se s motivačními teoriemi a způsoby, jak motivovat seniory k nejrůznějším aktivitám včetně pohybu. Seznámí se s aktivizačními technikami a některými druhy terapií a získá znalosti a dovednosti v základu jejich využití v praxi. Absolvent si prakticky vyzkouší  arteterapii, muzikoterapii a jógovou terapii, vybrané skupinové hry a činnosti pro seniory, s ohledem na limity a rizika při využití v praxi s klienty.


 

Program:

1. Staří jako součást vývoje života, staří z celospolečenského pohledu

 • Staří z pohledu vývojové psychologie, staří jako společenský fenomén, politika stárnutí, strategie chápání vlastní role ve stáří; příprkava ůna stáří a kvalitu života ve stáří.

2. Potřeby seniorů

 • motivační teorie
 • teorie potřeb
 • struktura vývojových potřeb
 • osobní autonomie seniorů

3. Životní smysl a kvalita života

 • faktory ovlivňující kvalitu života.
 • motivace starších jedinců k pohybu.
 • komunikace.
 • skupinová práce a aktivizace seniorů

4. Aktivizační techniky a terapie vhodné pro aktivizaci seniorů

 • Výběr vhodné aktivizační techniky, terapie.
 • Seznámení s konktrétními druhy aktivizačních technik a terapií; ergoterapie, senzomotorická stimulace, reminiscenční terapie apod., v praktickém vyzkoušení arteterapie, muzikoterapie, jógová terapie, vybrané skupinové hry a činnosti pro seniory

5. Závěr

 • Shrnutí, diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).