registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124122
Datum konání: 4.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jakub Joklík
 • Mgr. Jakub Joklík vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, Právnickou fakultu, magisterské studium
 • Od roku 2019 vykonává funkci vedoucího oddělení, vrchní ministerský rada odbor veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení metodiky a dozoru MV ČR 
 • V letech 2015 - 2018 působil na Úřadu vlády ČR jako ferent společné státní správy a samosprávy  v kabinetu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 • Přednášková činnost v rámci výkonu státní služby 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-967/2022 AK/VE-458/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni s legislativními základy obecní normotvorby a základními východisky při tvorbě obecně závazných vyhlášek, a to s přihlédnutím ke zřízení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů k 1. 1. 2022. Cílem vzdělávacího programu je zejména osvojení si konkrétních postupů a principů při tvorbě obecně závazných vyhlášek. Účastníci vzdělávacího programu dále získají přehled o všech oblastech, v rámci kterých lze vydávat obecně závazných vyhlášek, a rovněž budou seznámeni s nejčastějšími nedostatky a chybami při tvorbě vyhlášek v předmětných oblastech.

Program:

1. Ústavní základy územní samosprávy

 • územní samosprávné celky
 • samostatná a přenesená působnost
 • ústavní východiska obecní normotvorby

2. Právní předpisy

 • hierarchie právních předpisů
 • druhy právních předpisů obcí
 • dozor nad vydáváním a obsahem právních předpisů obcí
 • obecně závazná vyhláška jakožto právní předpis

3. Legislativní úprava obecní normotvorby

 • příprava, schvalování a vyhlašování právních předpisů obcí
 • platnost a účinnost právních předpisů
 • evidence právních předpisů obcí

4. Sbírka právních předpisů územích samosprávných celků a některých spávních úřadů

 • základní charakteristika Sbírky
 • postup při zveřejnění právního předpisu obce ve Sbírce
 • povinnost zveřejnit dosavadní právní předpisy ve Sbírce

5. Praktické aspekty při tvorbě obecně závazných vyhlášek

 • zhodnocení potřebnosti obecně závazné vyhlášky
 • aplikace a vymahatelnost
 • legislativní technika

6. Oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek

 • zákonná zmocnění k tvorbě obecně závazných vyhlášek
 • regulace místních záležitostí veřejného pořádku
 • místní poplatky
 • obecní systém odpadového hospodářství

7. Závěr, diskuse, otázky


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).