registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce

Variabilní symbol: 5124123
Datum konání: 8.11.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA

 
Ing. Vladimír Sitta, MBA
soudní znalec v oborech Kriminalistika (padělky), Polygrafie a Papír

• Je zapsán v evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obory 1) kriminalistika – padělky; 2) tiskařství; 3) výroba papíru a 4) zpracování papíru.

• Je pověřenou osobou České národní banky oprávněnou k vedení odborných kurzů podle  § 33 odst. 4 zákona č. 136/2011 Sb. o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování
• Působí jako konzultant státních institucí, soudů, policie i jejich specializovaných útvarů (padělaní, penězokazectví či identifikace stop násilné trestné činnosti).

• Je autorem řady tuzemských i zahraničních návrhů zabezpečení státních dokladů a cenin proti padělání (státní a cestovní doklady, alkoholové a tabákové kolky, kolkové známky, poštovní známky, losy, jízdenky a další).

• Je zakládajícím partnerem nezávislého Znaleckého ústavu forenzní polygrafie a papíru.
• Získal ocenění veřejnosti v anketě Osobnost roku 2013 Mladé fronty Dnes. Oceněn za etické jednání.

• Získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka. Oceněn za etické jednání.

• Praxe od roku 2003

Odbornou znalost začal uplatňovat na mezinárodním trhu papírenské a polygrafické výroby se specializací na výrobu bankovek, dokladů, dokumentů a cenin a následně při implementaci projektů např. v oblasti biometrických řešení pro Ministerstvo vnitra ČR, elektronického monitoringu osob pro Ministerstvo spravedlnosti ČR, ochrany registrace motorových vozidel pro Ministerstvo dopravy ČR, ochrany sázkových her a loterií pro Ministerstvo financí ČR, zabezpečení osobních a cestovních dokladů pro Cizineckou policii ČR nebo zabezpečení distribuce zvláštního zboží pro Celní správu ČR.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit úředníky a vedoucí pracovníky úřadů ÚSC s aktuální problematikou padělání bankovek, mincí a zneužití platebních karet na území ČR. Posluchači budou seznámeni se základními způsoby jak ověřovat pravost peněz a ochraných prvků bez náročných technických prostředků, jak ve shodě se zákonem rozlišovat standardní a nestandardní poškození peněz, naučí se, jaká jsou práva a povinnosti pracovníků spojená s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz nebo jaký je zákonný postup při podezření na padělek v případě, že se úředník s takovýmto platidlem v rámci své odborné činnosti setká.

Odborný kurz vychází ze stadardů kurzu České národní banky (ČNB) o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle § 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí rozšířený o poznatky ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky bankovek, cenných papírů, dokladů a dokumentů) v kontextu potřeb ÚSC.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora
 • Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu

2. Související legislativa (vybraná ustanovení)

 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů

3. Všeobecné informace

 • Standardně a nestandardně poškozené mince
 • Bankovky padělané, pozměněné a napodobené
 • Nakládání s podezřelými platidly (zákonný postup)
 • Technické pomůcky na ověření platidel

4. Bankovky, mince a platební karty

 • Ochranné prvky v papíru
 • Ochranné prvky v tisku
 • Mince
 • Nové vzory bankovek
 • Podvody a ochrana platebních karet

5. Statistika

 • Nejčastější typy padělaných bankovek v ČR
 • Statistika zajištěných padělků platidel v ČR

6. Praktická část

 • Identifikace padělků bankovek (testovací sada ČNB)
 • Ověření pravosti bankovek pouhým okem

7. Závěr

 • Odpovědi na dotazx
 • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).