registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124124
Datum konání: 1.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Doležalová
  • Lektorka se po celou dobu své profesní kariéry věnuje stavebnímu právu, a to na pozicích odvolacího orgánu stavebních úřadů (10 let, 7 let jako vedoucí oddělení), asistentky předsedy senátu Nejvyššího správního soudu (4 roky), právnička úřadu územního plánování (6 let) a konečně jako právnička kanceláře architekta města Brna.
  • Je členkou poradní skupiny pro tvorbu nového stavebního zákona.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Prosíme o připravení dotazů před seminářem, které bychom lektorce zaslali a na semináři bude velmi vítaná aktivní diskuze účastníků.

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s problematickými okruhy témat v oboru územního plánování (se zaměřením na hlavní témata: náhrady za změny v území, vypořádání problematických námitek v procesu pořizování, posuzování souladu s územním plánem, opakované veřejné projednání).

Program:

1. Úvod - prameny práva, aktuality
2. Vypořádání problematických námitek v procesu pořizování územně plánovací dokumentace na příkladech z praxe
3. Náhrady za změny v územní - problematické otázky, judikatura
4. Posouzení souladu s územním plánem, vč. výsledků soudních sporů
5. Opakované veřejné projednání
6. Závěr - shrnutí, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).