registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Netolismus jako nová závislost na virtuálním světě

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124127
Datum konání: 5.11.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimír Vácha
 • Vystudoval sociální pedagogiku na FF UK.
 • Od roku 1995 se věnuje přednáškové činnosti v oblasti primární prevence patologických jevů a to pod několika organizacemi.
 • Spolupracoval s organizací ACET, ABATOP, KAM, Národním centrem bezpečnějšího internetu, ale přednášel i pro organizaci Člověk v tísni nebo Národní institu dalšího vzdělávání (nyní NPI).
 • Přednáší pro studenty, pedagogy, rodiče, pěstouny a sociální pracovníky.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0107-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Program je zaměřen na nový typ závislostního jednání a to je tzv. netolismus, tedy závislost na virtuálním světě (na mobilu, on-line hrách, sociálních sítích, internetové pornografii atd.). Účastníci budou seznámeni s obecnými principy závislostního jednání včetně behaviorálních závislostí, se specifiky netolismu a jeho znaky. Budou seznámeni se základními diagnostickými metodami a možnostmi pomoci především dětem a mladým lidem se sklonem k závislosti na kyberprostoru a jejich rodičům.

Druh programu: základní

Obsah na osvědčení: závislostní jednání a znaky, specifika netolismu, diagnostika, prevence, poradenství a pomoc dětem a mladým lidem

 

Cíle kurzu:
 • Zná obecné principy závislostí a znaky závislostního jednání. 
 • Zná formy nového typu závislosti (netolismu) a jeho znaky.
 • Umí pracovat se základními diagnostickými technikami.
 • Dokáže poskytnout radu a pomoc dětem a mládeži ohroženými netolismem a jejich rodinám.
Program:

1. Úvod.

 •  Představení, sdílení očekávání účastníků kurzu, seznámení s obsahem kurzu.

2. Závislostní jednání a znaky závislosti

 • Příčiny vzniku závislostí, principy závislostního jednání, znaky závislostí obecně.

3. Specifika netolismu

 • Specifické formy netolismu.
 • Znaky netolismu.
 • Doplněno kazuistikou.

4. Diagnostika

 • Seznámení se základními diagnostickými metodami.
 • Cvičné testování.
 • Vyhodnocení diagnostiky.

5. Možnosti prevence

 • Možnosti prevence netolismu.
 • Role školy a role rodiny.

6. Poradenství a pomoc dětem a mladým lidem ohroženým netolismem

 • Vhodná strategie poradenství, intervenční pomoci dětem a mladým lidem ohroženým netolismem a práce s rodinou.

7. Závěr, hodnocení, sdílení zkušeností

 • Zhodnocení kurzu. Sdílení zkušeností z terénní praxe s klienty.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).