registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče

Variabilní symbol: 6224030
Datum konání: 16.7.2024 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
 • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
 • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
 • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

 • Archeologie a nový památkový zákon
 • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
 • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je na příkladech z praxe ukázat aplikaci  vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a přepisy související ve vztahu k obnově a využití kulturního dědictví  v praxi. Poukázat na dobrou praxi i nejčastější chyby  při aplikaci vyhlášky. 

Program:

Nově program doplněn o uplatnění vyhlášky č. 398/2009 Sb. s ohledem na platnost NSZ a předpisů souvisejících.

1. Základní rozdělení cílové skupiny a její specifikace
2. Stavební úpravy vstříc pohybově hendikepovaným

 • úskalí, příklady z praxe

3. Úpravy a využití kulturního dědictví s ohledem na specifické požadavky smyslově hendikepovaných osob
4. Neslyšící a sluchově postižení

 • obecné zásady,
 • indukční smyčky,
 • požadavky na textové úpravy,
 • český znakový jazyk,
 • tlumočení,
 • úskalí realizací,
 • příklady úprav na památkových objektech

5. Nevidomí a zrakově postižení

 • specifika,
 • zásady úprav pro zrakově postižené a nevidomé,
 • Braillovo písmo,
 • hmatová latinka,
 • průvodcovství,
 • příklady dobré praxe,
 • ukázky chyb při realizaci úprav veřejného prostoru a památkových objektů

6. Závěr

 • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).