registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Transgender, intimita versus sexualita

Variabilní symbol: 6224032
Datum konání: 23.8.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s.r.o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Zlepšení pochopení aspektů oblasti transgendru, sexuality vs. intimity si zaslouží informace založené na nových poznatcích i dobré praxe. Z výzkumů vyplývá, že pracovníci v pomáhajících profesích mají významný vliv na duševní pohodu klientů, kteří řeší trans identitu. Informovaní pracovníky v sociálních službách mohou zvyšovat kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb. Možnost otevřeně komunikovat se senzitivitou v oblastech transgendru, tématiky sexuality a  intimity, v současnosti vyžadují objektivní poznatky a informace podložené výzkumy. Profesní dovednosti při práci s klientem jsou založeny na čtyřech stavebních kamenech: intrapersonální propojení -znalostech sama sebe; interpersonálním propojení – znalostech sociálního prostředí; zodpovědnosti, soudnosti a poznatcích; empatii a emoční senzitivitě. Bude diskutována tématika odrazů tématiky transgendru, sexuality vs. intimity, rovněž vývojově od dětství. Dotkneme se rolí v rodině, co je zdravé či rizikového pro klienta, jaké jsou předsudky, bariéry a jiná úskalí. Diskutovat a sdílet budeme kazuistiky a modelové situace. Frekventanti se seznámí s rámcem holistického přístupu a doporučení při práci s klienty.

Program obsahu na osvědčení: úvod do transgendru, intimita a sexualita, významné vztahy a vliv, modelové situace, rizikové bariéry, pravidla práce s klienty

Druh: základní


 

Cíle kurzu:

Kriticky informovaný pracovník v sociálních službách, zvýšení a posílení profesních kompetencí při práci s klienty. Získání informovaného teoretického rámce tématiky, zvýšení orientace v tématice a posílení profesních kompetencí. Porozumění osobním postojům a možnému vlivu na profesní přístupu k tématice při práci s klienty a rodinami.

Program:

1. Úvod

 • Seznámení se, představení, očekávání.
 • Nová paradigmata a výzvy odrážející se v sociální práci. Výzkumné poznatky v ČR a mezinárodní srovnání.

2. Základy tématiky, transgendru, intimita a sexualita

 • Rozdílnosti v tématech transgender identity, intimity, sexualita a další oblasti v poli nejasné terminologii.

3. Významné vztahy a jejich vliv, problematika oblastí tranzice

 • Reflexe rodinného systému - místa, role, funkce členů rodiny, typy tranzicem a vývoj.
 • Čtyři pilíře intimity a rámec, mapa intimity a rizikové faktory vs. sexuality.

4. Modelová situace, kazuistika

 • Sdílený příběh, video-kazuistika, možnosti práce s klientem a rodinou, bariéry a rizika ve vývoji klienta a další aspekty ovlivňující roli klienta ve společnosti.

5. Rizikové bariéry

 • Aspekty rizikových bariér u vulnerabilních klientů např. závislosti, sebepoškozování, problém s duševním zdravím, rizika nesprávné diagnózy, předsudky, legislativní limity aj.

6. Pravidla práce s klienty

 • Základní pravidla a doporučení práce s adolescenty, rodinami, podpory.
 • Principy práce orientované na potřeby klienta.
 • Oblasti duševní pohody klientů

7. Závěr, shrnutí a vyhodnocení

 • Shrnutí a vyhodnocení nejdůležitějších poznatků využitelných v praxi i osobním životě.
 • Dotazy, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).