registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

ECCE HOMO - Základy toho, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s romskou minoritou

Variabilní symbol: 5224074
Datum konání: 23.8.2024
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jan Plšek
 • V současné době pracuje jako metodik prevence v Krajské pedgogicko-psychologické poradně a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
 • V letech 2008 - 2017 pracoval na pozici vedoucího organizační složky Terénní sociální práce v městě Vsetín, byl romský poradce, terénní sociální pracovník, vedoucí oddělení sociální prevence. 
Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1548-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je určen všem, kteří začínají pracovat (nebo již pracují) s romskou minoritou. Účastníci budou stručně seznámeni s historií i současnými aspekty soužití minority a majority či romskými kulturně-sociálními specifiky, které mají vliv na dlouhodobou a systematickou práci s členy minority. Cílem kurzu je rovněž poukázat na předsudky a mýty týkající se sociokulturního života Romů, jež mohou představovat překážku pro efektivní práci s klienty. Kurz je doplněn prvky zážitkové pedagogiky a sebezkušenostními aktivitami v úzké návaznosti na probíraná témata.
 
Obsah programu na osvědčení: základy historie a současnost soužití romské minority, posílení znalostí a sociální práce, efektivní provázení
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou minoritou. Účastníci se seznámí se základy historického i současného kontextu romské minority (odlišnosti i mýty), aby se lépe orientovali v situacích svých klientů a mohli jim tak lépe porozumět a efektivně je provázet. Kurz je doplněn prvky zážitkové pedagogiky a sebezkušenostními aktivitami v úzké návaznosti na probíraná témata, které mohou být inspirací při řešení aktuálních oblastí, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi.
Program:

1. Úvod. Empatie/První dojem

 • Zahájení, představení se, aktivita „Kdo je asi kdo?“, aktivita „Tipovačka“, první dojem, míra naší empatie, empatie našich klientů

2. Základní pojmosloví

 • Sjednocení základního pojmosloví: Xenofobie, diskriminace, rasismus, Rom/Cikán, asimilace, integrace, sociálně vyloučená skupina/lokalita, ghetta/romské osady, romipen, Romologové x Romisté Aktivita „Vesnice jménem svět“

3. Předsudky: Zeppelin

 • Morálně/sociální diskuzní aktivita „Zeppelin“ – zaměřená na sdílení, jaké spolucestující bychom si vybrali na dlouhou cestu vzducholodí a proč?

4. Historie Cikánů/Romů I. Romština (z Indického subkontinentu do střední Evropy)

 • Romština jako mluvená „kronika“ historie Romů, putování z Indického subkontinentu do střední Evropy.
 • Aktivita „Hádej, co to je?“

5. Historie Cikánů/Romů II. (střední Evropa/Česká země)

 • Romové ve střední Evropě/Českých zemích, pronásledování, snahy o usazení/asimilace, Československá republika, Protektorát, Romský holocaust/Porajmos.

6. Historie Cikánů/Romů III. (1945-1988) O Cikánech/Romech bez Cikánů/Romů

 • Snaha o začleňování Romů po roce 1945, poválečné osidlování pohraničí, migrační vlny, Zákon č. 74/58 o trvalém usídlení kočujících osob, Vládní usnesení o „rozptylu obyvatel cikánského původu“ č. 502/65.

7. "My" versus "Oni"

 • Aktivita "Kde máme startovací čáru?"

8. Romové v ČR. Aktuální situace. Jiné světy? Rozdíly a mýty

 • Aktuální situace v ČR, romské skupiny + jejich původ, tradice a rozdíly, rituální čistota/nečistota, odlišnosti v hodnotách a postojích majority a minority, rodina, výchova dětí, vzdělávání, zaměstnání, lichva.
 • V čem se lišíme a co bychom o sobě měli vědět.
 • Tradičně tradované mýty a omyly.

9. Aktivita "Oslíci"

 • Aktivita „Oslíci“

10. Aspekty dlouhodobé práce s Romy

 • Pravidla a zásady práce s klienty, jak položit základy pro dlouhodobou a efektivní práci s klienty.
 • Pracovní tým, pracovní postupy…jak nastavit a nač si dát pozor.

11. Závěr

 • Prostor pro dotazy, Myšlenky na rozloučenou, diskuze, evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).