registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Krizová intervence u dětí a mladistvých

Variabilní symbol: 5224075
Datum konání: 29.8.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci se seznámí s definicí a klasifikací krizí u dětí a mladistvých, krátkodobými a dlouhodobými důsledky, diagnostikou psychických poruch, souvisejících s krizí. Získají informace o základních poruchových modelech a možnostech prevence následků krize. Podstatná část kurzu je zaměřena na získání praktických dovedností v komunikaci s dětmi, mladistvými i rodinami podle jednotlivých typů krize.

Obsah programu na osvědčení: zákl. poruchové modely, následky, diagnostika, prevence krize, praktické dovednosti v komunikaci s dětmi, mladistvými i rodinami 

Druh: základní

Cíle kurzu:

Účastník získá orientaci v problematice krizí, jimž jsou vystaveny děti a mladiství

 • ve specifice dopadu krizí na děti a mladistvé v různých vývojových obdobích a specifických sociálních skupinách
 • v pochopení důsledků krizí u dětí z hlediska formování osobnosti jedince
 • v diagnostice, screeningu a časné péči o děti a mladistvé s posttraumatickými poruchami
 • porozumí  teoriím a modelům  vzniku psychofyziologických následků krize
 • vytvoří si přehled o možnostech univerzální a selektivní prevence následků krize a možnostech interdisciplinární spolupráce a právních aspektech ochrany a terapie dětí a mladistvých, vystavených krizi
 • získá praktické dovednosti v komunikaci s dětmi  a mladistvými  v různých krizových situacích a seznámí se se základy psychologické první pomoci
Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení účastníků, seznámení s požadavky a očekáváním účastníků.

2. Definice a klasifikace traumatických událostí, následky

 • Definice a klasifikace traumatických událostí a krizových situací, krátkodobé a dlouhodobé následky. 

3. Teorie a modely psychofyziologických následků traumatických a krizových situací, diagnostika, screening, specifika u různých sociálních skupin

 • Teorie a modely psychofyziologických následků traumatických a krizových situací, diagnostika posttraumatické stresové poruchy, screening, specifika u různých sociálních skupin.

4. Psychologická první pomoc, intervence

 • Psychologická první pomoc, intervence a péče o děti a mladistvé z hlediska typu traumatu a krize. 

5. Interdisciplinární a právní aspekty péče o děti a mladistvé vystavené krizím prevence. Závěr

 • Interdisciplinární a právní aspekty péče o děti a mladistvé vystavené krizím prevence následků.
 • Závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).