registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124138
Datum konání: 18.7.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na výkon povolání sociálního pracovníka působícího ve veřejné správě a v sociálních službách, který získá znalosti z oblasti příslušné legislativy a bude seznámen s výkonem činností sociální práce. V úvodu do problematiky se program zabývá absolvováním povinného vzdělání sociálního pracovníka a jeho dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Dále se zabývá výkonem činností sociální práce, jehož součástí je i výkon sociálního šetření, schopností vymezit kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 332/2013 Sb., vymezení kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách, vymezení kompetence sociálního pracovníka v rámci zákona o sociálních službách. Účastníci získají znalosti k využití různých metod v rámci sociálního šetření. Seznámí se s problematikou sociálního šetření, a to nejen v rámci správního řízení s čímž souvisí i znalosti, kterými jsou podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření. Důležitou oblastí je výkon sociálního šetření a etické otázky s ním spojené (vstup do přirozeného prostředí klienta, přítomnost dalších osob při sociálním šetření atd.). Účastníci budou seznámeni s riziky výkonu sociálního šetření a seznámí se s oblastí výkonu sociálního šetření u osob v hmotné nouzi, u osob zbavených způsobilosti k právním úkonů, seniorů. Získají znalosti z oblasti podstatné a vhodné komunikační dovednosti a přístupů. V závěru se program zaměřuje na správné provedení záznamu ze sociálního šetření. 

 

Druh: základní

Obsah na osvědčení: sociální šetření podle zákona o sociálních službách a hmotné nouzi, průběh šetření, písemný záznam

Cíle kurzu:
 •  zná účel výkonu sociálního šetření
 •  dokáže vymezit kompetence k výkonu sociálního šetření v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi
 •  dokáže vymezit kompetence sociální pracovníka v rámci zákona o sociálních službách
 •  získá odbornou způsobilost k výkonu sociálního šetření
 •  zná využití různých metod v rámci sociálního šetření
 •  ví, co je sociální šetření a sociální šetření v rámci správního řízení
 •  zná podstatné náležitosti písemného záznamu sociálního šetření
 •  umí provést sociální šetření u osob v hmotné nouzi
 •  umí provést sociální šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonů
 •  umí provést sociální šetření u seniorů
 •  dokáže zpracovat písemný záznam ze sociálního šetření 
Program:

1. Úvod do problematiky

 • Povolání sociálního pracovníka, činnost a odbornost sociálního pracovníka.
 • Etický kodex sociálního pracovníka.

2. Sociální šetření podle zákona o sociálních službách

 • Sociální šetření podle zákona o sociálních službách/komplexní sociální šetření (katalog prací).

3. Sociální šetření podle zákona o hmotné nouzi

 • Sociální šetření podle zákona o pomoci v hmotné nouzi/cílené sociální šetření (katalog prací).

4. Průběh sociálního šetření

 • Průběh sociálního šetření, zaměření se na klienta, komunikace, přístup podle cílových skupin, délka sociálního šetření podle standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, použití dalších intervencí v průběhu sociálního šetření (sociální poradenství, motivační rozhovor atp.)

5. Písemný záznam ze sociálního šetření

 • Písemný záznam ze sociálního šetření - obsah, náležitosti, atd.

6. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).